Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 14/2005 Nr 28

ARTYKUŁ REDAKCYJNY

Patomechanizm migrenowych bólów głowy
Patomechanism of migraine headache
Małgorzata Zgorzalewicz
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 7-14
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Patomechanizm migrenowych bólów głowy

PRACE ORYGINALNE

Polimorfizm epsilon genu apolipoproteiny E i polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE a udar niedokrwienny mózgu u dzieci: pilotowe badanie związków
Epsilon polymorphism of apolipoprotein E gene and insertion-deletion polymorphism of ACE gene and brain ischemic stroke in children: association pilot-study
Iwona Żak, Anna Balcerzyk, Beata Sarecka, Paweł Niemiec, Ilona Kopyta, Ewa Emich-Widera, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 15-24
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Polimorfizm epsilon genu apolipoproteiny E
i polimorfizm insercyjno-delecyjny genu ACE
a udar ni

Ocena wpływu metody Biofeedback na obraz EEG oraz funkcje poznawcze u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
The Effect of Biofeedback on the EEG Recording and Cognitive Functions in Infantile Cerebral Palsy Children
Wojciech Sobaniec, Radosław Bobrowski, Dorota Otapowicz, Wojciech Kułak, Stefan Sobaniec
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 25-32
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Ocena wpływu metody Biofeedback
na obraz EEG oraz funkcje poznawcze
u dzieci z mózgowym poraż

Wpływ czynników pozafarmakologicznych na przebieg leczenia chorych z młodzieńczą padaczką miokloniczną
The impact of nonpharmacological factors on the disease course in patients with juvenile myoclonic epilepsy
Elżbieta Szczepanik, Iwona Terczyńska, Jolanta Tryfon, Dorota Antczak-Marach, Anetta Jeziorek, Tomasz Mazurczak
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 33-40
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wpływ czynników pozafarmakologicznych
na przebieg leczenia chorych z młodzieńczą
padaczką

Symptomatologia tików oraz zespołu Tourette`a u dzieci i młodzieży. Problemy diagnostyki i terapii
Symptomatology of tic disorder and Tourette’s syndrome in children and adolescent. Diagnostic and treatment difficulties
Marcin Żarowski, Justyna Młodzikowska-Albrecht, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 41-49
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Symptomatologia tików
oraz zespołu Tourette`a u dzieci i młodzieży.
Problemy diagnostyki i

PRACE POGLĄDOWE

Leczenie immunomodulujące stwardnienia rozsianego o wczesnym początku
The immunomodulatory treatment in early onset multiple sclerosis
Justyna Młodzikowska-Albrecht, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 51-58
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Leczenie immunomodulujące stwardnienia
rozsianego o wczesnym początku

Dr med. Georg Seger (1629–1678), pionier w dziedzinie epileptologii dziecięcej w Toruniu
Dr med. Georg Seger (1629–1678), pioneerin the field of child epileptology in Toruń
Marian Łysiak
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 59-61
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Dr med. Georg Seger (1629–1678),
pionier w dziedzinie epileptologii dziecięcej
w Toruni

PRACE KAZUISTYCZNE

Wystąpienie młodzieńczej padaczki mioklonicznej w okresie remisji łagodnej mioklonicznej padaczki niemowląt. Opis przypadku
Benign Myoclonic Epilepsy of Infancy followed by Juvenile Myoclonic Epilepsy. Case report
Elżbieta Szczepanik, Dorota Hoffman-Zacharska, Iwona Terczyńska, Dorota Antczak-Marach
Neurol Dziec 2005; 14, 28: 63-68
Streszczenie  |  Cały tekstPDF Wystąpienie młodzieńczej padaczki
mioklonicznej w okresie remisji łagodnej
mioklonicznej pad

DONIESIENIA I INFORMACJE
(str. 69-73)
Cały tekstPDF Nowe standardy leczenia wybranych
zespołów padaczkowych wieku dziecięcego

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych