Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 14/2005〈=en Issue 27


EDITORIAL
Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym
Specific and alternative ways of treatment in children with cerebral palsy
Małgorzata Domagalska, Krzysztof Czupryna, Andrzej Szopa, Janusz Nowotny
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 7-16

ORIGINAL ARTICLES
Osteoporoza wieku rozwojowego jako przyczyna zaburzeń chodu i innych objawów sugerujących chorobę neurologiczną
Osteoporosis of developmental age as a cause of gait disturbances and other symptoms suggesting neurological disease
Krystyna Dobosiewicz, Anna Jędrzejewska, Jacek Durmała, Anna Obuchowicz, Małgorzata Szota, Krzysztof Czernicki, Hanna Jendrzejek, Irena Dyner-Jama, Maria Flak, Halina Haratykova
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 17-26

Dieta ketogenna w leczeniu opornych padaczek wieku dziecięcego – doświadczenia Kliniki Neurologii ICZMP w Łodzi
The ketogenic diet in refractory childhood epilepsy – experience of Department of Neurology RIPMH in Łódź
Maria Zubiel, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 27-30

REVIEW PAPERS
Dystrofia miotoniczna - obraz kliniczny, patogeneza i diagnostyka
Myotonic dystrophy - clinical picture, pathogenesis and diagnostics
Małgorzata Sadowska, Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 31-36

Miejsce rezonansu magnetycznego w łańcuchu diagnostycznym wrodzonych chorób istoty białej i innych zwyrodnieniowych chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
The role of magnetic resonance imaging in the diagnosis of congenital white matter diseases and other degenerative processes of the central nervous system in children
Monika Bekiesińska-Figatowska, Elżbieta Jurkiewicz, Krzysztof Wagiel, Tomasz Kmieć
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 37-46

CASE REPORTS
Omówienie trzech rodzin z dystrofią miotoniczną DM1
Presentation of three families with myotonic dystrophy DM1
Katarzyna Wojaczyńska-Stanek, Małgorzata Sadowska, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2005; 14, 27: 47-52

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 53-58)

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych