Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 13/2004〈=en Issue 26


EDITORIAL
Zastosowanie spektroskopii protonowej RM w diagnostyce chorób ośrodkowego układu nerwowego u dzieci
Application of proton MR spectroscopy in diagnosis of pediatric central nervous system diseases
Krzysztof Zakrzewski
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 7-14

ORIGINAL ARTICLES
Koagulopatie oraz zaburzenia immunologiczne jako czynniki ryzyka udaru niedokrwiennego mózgu u dzieci
The coagulopathies and immunological disturbances as risk factors of ischemic stroke in children
Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 15-22

Polimorfizm PstI 561A→C genu selektyny-E i udar niedokrwienny mózgu u dzieci: pilotowe badanie związków. Część I
E-selectin gene psti 561A→C polymorphism and brain ischemic stroke in children: association pilot-study. Part one
Iwona Żak, Beata Sarecka, Anna Balcerzyk, Paweł Niemiec, Ewa Emich-Widera, Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2006; 13, 26: 23-30

Polimorfizm HinfI 677C→T genu reduktazy metylenotetrahydrofolianowej i udar niedokrwienny mózgu u dzieci: pilotowe badanie związków. Część II
Methylenetetrahydrofolate reductase gene HinfI 677C→T polymorphism and brain ischemic stroke in children: association pilot-study. Part two
Iwona Żak, Beata Sarecka, Anna Balcerzyk, Paweł Niemiec, Ewa Emich-Widera, Ilona Kopyta, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 31-36

Urazy głowy u dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym – ich przyczyny, diagnostyka i uwarunkowania społeczne
Head traumas in preschool and school children – their reasons, diagnostics and social conditions
Elżbieta Marszał, Ewa Emich-Widera, Anna Szczygieł, Magdalena Garbacz
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 37-42

REVIEW PAPERS
Badania elektroencefalografi czne i metodą czynnościowego rezonansu magnetycznego mózgu w wyjaśnieniu patogenezy dysleksji rozwojowej
Elektroencephalography and brain functional resonance studies in the explanation of pathogenesis in developmental dyslexia
Janusz Wendorff, Barbara Wiśniewska, Bożena Góraj, Anna Salagierska-Barwińska
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 43-52

CASE REPORTS
Zespól Klippela–Trenaunaya — opis przypadku
Klippel–Trenaunay Syndrome — clinical presentation
Marcin Żarowski, Małgorzata Zgorzalewicz, Barbara Steinborn
Neurol Dziec 2004; 13, 26: 53-54

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 55-62)


Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych