Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 12/2003〈=en Issue 24


ORIGINAL ARTICLES
Wybrane aspekty epidemiologiczne mózgowego porażenia dziecięcego w populacji dzieci i młodzieży z terenu zachodnio-południowej Polski
Selected epidemiologic aspects of cerebral palsy in the population of children and adolescents in west-east Poland
Tomasz Mieszczanek
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 13-22

Słuchowe potencjały wywołane z pnia mózgu u noworodków, niemowląt i dzieci z chorobami neurologicznymi
Auditory brainstem responses in new-borns, neonates and children with neurological disorders
Olaf Zagólski, Anna Smarzyńska
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 23-28

Dysgenezja korowa - ogniskowa dysplazja korowa - jako przyczyna padaczki lekoopornej
Cortical dysgenesis - focal cortical dysplasia - as a cause of intractable epilepsy
Eleonora Jankowicz , Wiesław Drozdowski
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 29-36

Melatonina w padaczce
Melatonin in epilepsy
Justyna Paprocka, Ewa Jamroz, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 37-40

REVIEW PAPERS
Zespół Melkerssona Rosenthala
Melkersson Rosenthal Syndrome
Beata Klimek, Katarzyna Wojaczyńska Stanek, Maciej Kajor
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 41-44

Problemy diagnostyczne i lecznicze w nerwiakowłókniakowatości typu NF-1 i NF-2 - studium trzech przypadków
Diagnostic and therapeutical problems in neurofi- bromatosis type 1 and 2 - a study of three cases
Anna Gniatkowska-Nowakowska, Mieczysław Szalecki
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 45-50

CASE REPORTS
Perspektywy leczenia rdzeniowego zaniku mięśni (SMA)
Perspectives in the treatment of SMA
Maria Jędrzejowska
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 51-56

Stwardnienie rozsiane u dzieci i młodzieży (Sclerosis Multiplex - SM)
Sclerosis Multiplex in childhood and adolescence
Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2003; 12, 24: 57-62

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 63-66)

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych