Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 12/2003〈=en Issue 23


EDITORIAL
O niektórych odrębnościach nowotworów ośrodkowego układu nerwowego wieku dziecięcego
On some distinctions of central nervous system tumors of childhood
Józef Kałuża
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 7-14

ORIGINAL ARTICLES
Różnice czynników prowokujących napady migrenowe u dzieci, młodzieży i dorosłych
Differences of precipitating factors of migraine attacks in children, adolescents and adults
Janusz Wendorff, Remigiusz Adam Pełka, Agnieszka Durko
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 15-20

Wyniki badania jakości życia dzieci z padaczką
Results of the study of the quality of life in children with epilepsy
Barbara Artemowicz, Dorota Otapowicz, Wojciech Sobaniec, Lucyna Zabielska, Karolina Łojko, Małgorzata Trzeciak
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 21-28

Skuteczność toksyny botulinowej typu A w terapii dynamicznego przykurczu mięśnia trójgłowego łydki u małych i starszych dzieci z porażeniem mózgowym
The effect of botulinum toxin A in the treatment of dynamic contracture of the triceps surae muscle in small and older children with cerebral palsy
Zbigniew Kalinowski
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 29-40

Stan wiedzy na temat padaczki oraz postawy wobec osób dotkniętych tym schorzeniem
State of knowledge on epilepsy and attitudes towards epileptics
Elżbieta Marszał, Ewa Emich-Widera, Beata Klimek, Magdalena Boczarska, Łukasz Cieliński, Marek Śmiłowski, Aleksandra Bibrzycka
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 41-44

Badania molekularne padaczki - dane kliniczne wymagane w badaniach genetycznych Na podstawie zaleceń Komisji do Spraw Poszukiwania Genów Padaczki, Międzynarodowej Ligi Przeciwpadaczkowej
Molecular study of epilepsy - clinical data required in genetic study (Based on recommendations of Commission on the Search for Epilepsy Genes, International League Against Epilepsy)
Dorota Hoffman-Zacharska
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 45-48

REVIEW PAPERS
Rozpoznawanie autyzmu u małych dzieci
The diagnosing of authism in young children
Ewa Pisula
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 49-54

CASE REPORTS
Adaptacja rdzenia kręgowego do rozległego wewnątrzkanałowego wrodzonego tłuszczaka
The adaptation of the spinal cord to the extensive intrathecal congenital lipoma
Anetta Jeziorek
Neurol Dziec 2003; 12, 23: 55-58

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 59-64)

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych