Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 11/2002〈=en Issue 22


EDITORIAL
Uszkodzenia przed- i okołoporodowe układu nerwowego jako podłoże zaburzeń neurologicznych u noworodków
Pre- and perinatal damage of the nervous system as background of neurologic lesions in infants
Maria Dąmbska
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 9-14

ORIGINAL ARTICLES
Stany dysrafii i współistniejące wady ośrodkowego układu nerwowego - neuropatologia i implikacje kliniczne
Dysraphic syndromes and related anomalies of central nervous system - neuropathology and clinical implications
Bogna Schmidt-Sidor, Hanna Mierzewska, Waldemar Lechowicz, Teresa Wierzba-Bobrowicz, Elżbieta Kosno- Kruszewska
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 15-20

Udar niedokrwienny mózgu u dzieci - analiza przypadków ze szczególnym uwzględnieniem czynników ryzyka
Brain ischemic stroke in children - case analysis with the focus on risk factors
llona Kopyta, Ewa Emich-Widera, Elżbieta Marszał
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 21-28

Badania molekularne u osób z rozpoznaniem choroby Friedreicha. Ocena zależności genotypowo-fenotypowej
Molecular study of patients with diagnosis of Friedreich disease. Genotyp and phenotype analysis
Tomasz Mazurczak
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 29-40

Ocena psychologiczna dzieci z torbielą przegrody przeźroczystej. Wyniki wstępne
Psychological evaluation in children with a cavum of the septum pellucidum. Preliminary data
Marek Kaciński, Barbara Prajsner, Alicja Kubik
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 41-48

REVIEW PAPERS
Zaburzenia mowy u dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym
Speech disturbances in children with cerebral palsy
Dorota Otapowicz, Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 49-58

CASE REPORTS
Idiopatyczna dystonia torsyjna - opis przypadku
Idiopatic torsion dystonia - case report
Krystyna Szymańska, Tomasz Mazurczak
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 59-64

Choroba Hallervordena-Spatza - opis przypadku o mniej typowym obrazie rezonansu magnetycznego (MRI)
Hallervorden-Spatz disease - case raport of less typical MRI image
Jolanta Biernawska, Iwona Tubek, Marek Konopka, Sławomir Tubek, Krystyna Pierzchała
Neurol Dziec 2002; 11, 22: 65-68

INFORMATION AND COMMUNICATIONS (p. 69-70)


Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych