Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 11/2002 Issue 21

EDITORIAL

Podostre stwardniające zapalenie mózgu (SSPE) - przeszłość i perspektywy
Subacute sclerosing panencephalitis (SSPE) - the past and perspectives
Jerzy Kulczycki
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 9-18

ORIGINAL ARTICLES

Łagodne częściowe padaczki niemowląt
Benign partial epilepsies in infancy
Elżbieta Szczepanik, Michaela Pakszys
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 19-28

Padaczka i napady drgawkowe u niemowląt w przebiegu zakażenia wirusem cytomegalii - problem szczepień ochronnych
Epilepsy and seizures in infants caused by cytomegalovirus infection - vaccination problem
Dorota Dunin-Wąsowicz, Bogumiła Milewska-Bobula, Mirosława Idzik, Monika Kapusta, Jolanta Kasprzyk-Obara, Iwona Pakuła-Kościesza
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 29-44

Ocena skuteczności piracetamu w porównaniu z flunaryzyną w leczeniu migreny i napięciowych bólów głowy u dzieci
Assessment of efficacy of piracetam in comparison with flunarizine in the treatment of migraine and tension-type headaches in children
Joanna Śmigielska-Kuzia, Wojciech Sobaniec, Wojciech Kułak, Leszek Boćkowski
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 45-58

Ból neuropatyczny po przebyciu półpaśca u dzieci - zastosowanie gabapentyny
Postherpetic neuralgia in children - role of gabapenti
Wojciech Służewski, Iwona Mozer-Lisewska, Magdalena Figlerowicz
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 59-64

REVIEW PAPERS

Wpływ zaburzeń metabolicznych w czasie ciąży na powikłania okołoporodowe i rozwój potomstwa kobiet chorych na cukrzycę
Effect of pregnancy metabolic disorders on perinatal complications and development of diabetic women progeny
Grażyna Ircha
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 65-72

Heterotopie jako przyczyna lekoopornej padaczki
Heterotopies - a cause of intractable epilepsy
Eleonora Jankowicz, Wojciech Sobaniec, Jerzy Walecki
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 73-84

CASE REPORTS

Zespół wad wrodzonych u dziecka z ciąży powikłanej przyjmowaniem kwasu walproinowego i cukrzycą
Valproate embryopathy in a child born from epileptic and diabetic mother
Stanisław Zajączek, Grażyna Hnatyszyn, Olimpia Szmigiel, Katarzyna Karpińska, Maria Beata Czeszyńska, Margarita Goldin
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 85-94

Łagodne rodzinne drgawki noworodkowe - opis przypadku
Beningn familial neonatal convulsions - a case report
Grażyna Hnatyszyn, Maria Beata Czeszyńska, Halina Konefał
Neurol Dziec 2002; 11, 21: 95-100

INFORMATION AND COMMUNICATIONS
(p. 101-117)


Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych