Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurologia Dziecięca Vol. 10/2001 Nr 20

PRACE ORYGINALNE

Ocena przydatności badań genetycznych w rozpoznawaniu ceroidolipofuscynozy u dzieci
Usefulness of molecular genetic methods in diagnosis of ceroid lipofuscinosis (NCL) in children
Tomasz Kmieć, Sergiusz Jóźwiak, Elżbieta Czamowska, Zbigniew Bentkowski, Anna Turska-Kmieć, Krystyna Wiśniewski
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 13-22

Obserwacje kliniczne i neuroobrazowe chorych z wybranymi wadami cewy nerwowej
Clinical and neuroradiological observation of patients with neural tube defects
Barbara Steinbom, Aleksandra Toczka, Jadwiga Wigowska-Sowińska, Małgorzata Zgorzalewicz, Barbara Gurda, Mariola Zielińska, Tomasz Mieszczanek, Włodzimierz Paprzycki
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 23-36

Dopplerowskie spektrum przepływu krwi w tętnicach mózgowych u dzieci z bólami głowy
Transcranial Doppler examination in children with headache
Janusz Kwieciński, Jolanta Biemawska, Janusz Kapustecki, Janusz Becelewski, Krystyna Pierzchała
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 37-46

Diagnostyka molekularna chorób neurogenetycznych. Przykłady z dystrofii mięśniowej Duchenne'a/Beckera i stwardnienia guzowatego
Molecular diagnostics of neurogenetic diseases. Experience from studies of Duchenne muscular dystrophy and tuberous sclerosis
Marta Kaczmarek, Jolanta Kwiatkowska, Dobrawa Napierała, Jadwiga Wigowska-Sowińska, Robert Kalak, Jarosław Wronka, Bożena Galas-Zgorzalewicz, Ryszard Słomski
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 47-66

Badanie fenotypu behawioralnego u dzieci z zespołem Pradera-Williego
An analysis of the behavioural phenotype in children with Prader-Willi syndrome
Beata Olchowik, Ewa Zarzecka, Anna Zaborska, Agnieszka Szpecht-Potocka, Alina T. Midro
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 67-80

Wieloletnia obserwacja uszkodzenia słuchu w przebiegu ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
Long-term follow-up of the hearing loss in children as sequelae of bacterial meningitis
Iwona Mozer-Lisewska, Wojciech Służewski, Andrzej Obrębowski, Waldemar Wojnowski, Piotr Swidzinski
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 81-96

PRACE POGLĄDOWE

Genetyczne, kliniczne oraz diagnostyczne aspekty chorób uwarunkowanych mutacjami genomu mitochondrialnego
Genetical, clinical and diagnostic aspects of disorders caused by mutations of mitochondrial genome
Hanna Mierzewska, Bogna Schmidt-Sidor, Eliza Lewandowska
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 97-110

Reakcje rodziców na upośledzenie rozwoju dziecka - przegląd literatury
Parents' responses to developmental disability in a child -A review of the literature
Ewa Pisula
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 111-120

PRACE KAZUISTYCZNE

Długofalowa obserwacja chłopca z podejrzeniem choroby moyamoya leczonego operacyjnie
Long term follow-up of the patient with suspected moyamoya disease treated surgicaly
Elżbieta Szczepanik, Małgorzata Kruk, Anatol Dowżenko, Michaela Pakszys
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 121-130

Dramatyczne ujawnienie dystrofii typu Duchenne'a - wystąpienie ostrych zaburzeń kardiologicznych w trakcie znieczulenia u 5-letniego chłopca
Dramatic manifestation of Duchenne's dystrophy - a case of a 5-year-old boy with acute cardiologic disturbances during anaesthesia
Leszek Piasecki, Jan Kasprzyk, Onufry Torbus
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 131-134

Powrót

 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych