Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 10/2001〈=en Issue 20


ORIGINAL ARTICLES
Ocena przydatności badań genetycznych w rozpoznawaniu ceroidolipofuscynozy u dzieci
Usefulness of molecular genetic methods in diagnosis of ceroid lipofuscinosis (NCL) in children
Tomasz Kmieć, Sergiusz Jóźwiak, Elżbieta Czamowska, Zbigniew Bentkowski, Anna Turska-Kmieć, Krystyna Wiśniewski
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 13-22

Obserwacje kliniczne i neuroobrazowe chorych z wybranymi wadami cewy nerwowej
Clinical and neuroradiological observation of patients with neural tube defects
Barbara Steinbom, Aleksandra Toczka, Jadwiga Wigowska-Sowińska, Małgorzata Zgorzalewicz, Barbara Gurda, Mariola Zielińska, Tomasz Mieszczanek, Włodzimierz Paprzycki
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 23-36

Dopplerowskie spektrum przepływu krwi w tętnicach mózgowych u dzieci z bólami głowy
Transcranial Doppler examination in children with headache
Janusz Kwieciński, Jolanta Biemawska, Janusz Kapustecki, Janusz Becelewski, Krystyna Pierzchała
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 37-46

Diagnostyka molekularna chorób neurogenetycznych. Przykłady z dystrofii mięśniowej Duchenne'a/Beckera i stwardnienia guzowatego
Molecular diagnostics of neurogenetic diseases. Experience from studies of Duchenne muscular dystrophy and tuberous sclerosis
Marta Kaczmarek, Jolanta Kwiatkowska, Dobrawa Napierała, Jadwiga Wigowska-Sowińska, Robert Kalak, Jarosław Wronka, Bożena Galas-Zgorzalewicz, Ryszard Słomski
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 47-66

Badanie fenotypu behawioralnego u dzieci z zespołem Pradera-Williego
An analysis of the behavioural phenotype in children with Prader-Willi syndrome
Beata Olchowik, Ewa Zarzecka, Anna Zaborska, Agnieszka Szpecht-Potocka, Alina T. Midro
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 67-80

Wieloletnia obserwacja uszkodzenia słuchu w przebiegu ropnego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u dzieci
Long-term follow-up of the hearing loss in children as sequelae of bacterial meningitis
Iwona Mozer-Lisewska, Wojciech Służewski, Andrzej Obrębowski, Waldemar Wojnowski, Piotr Swidzinski
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 81-96

REVIEW PAPERS
Genetyczne, kliniczne oraz diagnostyczne aspekty chorób uwarunkowanych mutacjami genomu mitochondrialnego
Genetical, clinical and diagnostic aspects of disorders caused by mutations of mitochondrial genome
Hanna Mierzewska, Bogna Schmidt-Sidor, Eliza Lewandowska
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 97-110

Reakcje rodziców na upośledzenie rozwoju dziecka - przegląd literatury
Parents' responses to developmental disability in a child -A review of the literature
Ewa Pisula
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 111-120

CASE REPORTS
Długofalowa obserwacja chłopca z podejrzeniem choroby moyamoya leczonego operacyjnie
Long term follow-up of the patient with suspected moyamoya disease treated surgicaly
Elżbieta Szczepanik, Małgorzata Kruk, Anatol Dowżenko, Michaela Pakszys
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 121-130

Dramatyczne ujawnienie dystrofii typu Duchenne'a - wystąpienie ostrych zaburzeń kardiologicznych w trakcie znieczulenia u 5-letniego chłopca
Dramatic manifestation of Duchenne's dystrophy - a case of a 5-year-old boy with acute cardiologic disturbances during anaesthesia
Leszek Piasecki, Jan Kasprzyk, Onufry Torbus
Neurol Dziec 2001; 10, 20: 131-134

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych