Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual


Powrót

Child Neurology Vol. 10/2001 Issue 19

ORIGINAL ARTICLES

Rozpoznawanie zespołu Retta w oparciu o własne obserwacje w grupie 100 dziewczynek
Diagnosis of Rett syndrome in view of own observations in the group of 100 girls
Zbigniew A. Bentkowski, Anna Tylki-Szymańska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 1-0

Możliwości i potrzeby dzieci z zespotem Retta
Abilities and needs of children with Rett syndrome
Sabine Stengel-Rutkowski, Lore Anderlik
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 2-0

Dysleksja rozwojowa u dzieci matek z padaczką
Developmental dyslexia in chiidren from epileptic mothers
Barbara Wiśniewska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 3-0

Agenezja ciała modzelowatego - aspekty neurologiczne i genetyczne
Agenesis of corpus callosum - neurologie and genetic aspects
Dorota Dunin-Wąsowicz, Krystyna H. Chrzanowska, Bogumiła Milewska-Bobula, Paweł Marciński, Anna Bauer, Ewa Orzeszko, Andrzej Kościesza, Anna Gutkowska
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 4-0

Miastenia wrodzona. Zespół powolnego kanału receptora acetylocholiny (ACHR). Obraz kliniczny elektrofizjologiczny i morfologiczny
Congenital myasthenia. Słów channel syndrome. dinical, electrophysiological and morphological characteristics
Anna Fidziańska, Anna Kostera-Pruszczyk, Barbara Ryniewicz
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 5-0

REVIEW PAPERS

Genetyczne podłoże zespołu Retta - gen MECP2
Genetic background of Rett syndrome
Alina T. Midro
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 6-0

Możliwości leczenia farmakologicznego zespołu Retta
Possibilities of pharmacological treatment of Rett's syndrome
Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 7-0

Powrót

 

Most downloaded
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych