Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
Child Neurology Vol. 10/2001〈=en Issue 19


ORIGINAL ARTICLES
Rozpoznawanie zespołu Retta w oparciu o własne obserwacje w grupie 100 dziewczynek
Diagnosis of Rett syndrome in view of own observations in the group of 100 girls
Zbigniew A. Bentkowski, Anna Tylki-Szymańska, Sergiusz Jóźwiak
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 1-0

Możliwości i potrzeby dzieci z zespotem Retta
Abilities and needs of children with Rett syndrome
Sabine Stengel-Rutkowski, Lore Anderlik
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 2-0

Dysleksja rozwojowa u dzieci matek z padaczką
Developmental dyslexia in chiidren from epileptic mothers
Barbara Wiśniewska, Janusz Wendorff
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 3-0

Agenezja ciała modzelowatego - aspekty neurologiczne i genetyczne
Agenesis of corpus callosum - neurologie and genetic aspects
Dorota Dunin-Wąsowicz, Krystyna H. Chrzanowska, Bogumiła Milewska-Bobula, Paweł Marciński, Anna Bauer, Ewa Orzeszko, Andrzej Kościesza, Anna Gutkowska
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 4-0

Miastenia wrodzona. Zespół powolnego kanału receptora acetylocholiny (ACHR). Obraz kliniczny elektrofizjologiczny i morfologiczny
Congenital myasthenia. Słów channel syndrome. dinical, electrophysiological and morphological characteristics
Anna Fidziańska, Anna Kostera-Pruszczyk, Barbara Ryniewicz
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 5-0

REVIEW PAPERS
Genetyczne podłoże zespołu Retta - gen MECP2
Genetic background of Rett syndrome
Alina T. Midro
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 6-0

Możliwości leczenia farmakologicznego zespołu Retta
Possibilities of pharmacological treatment of Rett's syndrome
Wojciech Kułak, Wojciech Sobaniec
Neurol Dziec 2001; 10, 19: 7-0

Powrót


Most downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych