Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 27/2018 Issue 54
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Journal Info

CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Semiannual

EVALUATION
Polish Ministry of Science and Higher Education: 11
Index Copernicus: 80,00
CHILD NEUROLOGY

Journal of the Polish Society of Child Neurologists


2014   2015   2016   2017  
Reviewers 2017

Magdalena Badura – Stronka MD PhD
Department of Medical Genetics, Poznan University of Medical Genetics
8 Rokietnicka Str
60-806 Poznan

Prof. Monika Bekiesińska-Figatowska MD PhD
Department of Diagnostic Imaging, Institute of Mother and Child
17a Kasprzaka Str
01-211 Warsaw

Prof. Leszek Boćkowski MD PhD
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation
Medical University of Bialystok
17 Waszyngtona Str.
15-274 Bialystok

Magdalena Chrościńska-Krawczyk MD PhD
Department of Child Neurology
Medical University Lublin
6 Prof. Antoniego Gebali Str.
20-093 Lublin

Prof. Ewa Emich-Widera MD PhD
Department of Neuropediatrics
Medical University of Silesia, Katowice
16 Medykow Str.
40-752 Katowice

Jędrzej Fliciński MD PhD
Chair and Department of Developmental Neurology
Poznan University of Medical Sciences
49 Przybyszewskiego Str.
60-355 Poznan

Prof. Ewa Gajewska MD PhD
Chair and Department of Developmental Neurology
Poznan University of Medical Sciences
49 Przybyszewskiego Str.
60-355 Poznan

Izabela Kaczmarek MD PhD
Chair and Department of Developmental Neurology
Poznan University of Medical Sciences
49 Przybyszewskiego Str.
60-355 Poznan

Iwona Kochanowska MD PhD
4 Buczynowa Str.
70-892 Szczecin

Prof. Sławomir Kroczka MD PhD
Department of Paediatric Neurology
Jagiellonian University
265 Wielicka Str.
30-663 Krakow

Prof. Wojciech Kułak MD PhD
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Bialystok
17 Waszyngtona Str.
15-274 Bialystok

Joanna Michalska MD PhD
Chair and Department of Developmental Neurology
Poznan University of Medical Sciences
49 Przybyszewskiego Str.
60-355 Poznan

Prof. Krystyna Mitosek-Szewczyk MD PhD
Department of Child Neurology
Medical University Lublin
6 Prof. Antoniego Gebali Str.
20-093 Lublin

Prof. Bożena Okurowska-Zawada MD PhD
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Bialystok
17 Waszyngtona Str.
15-274 Bialystok

Prof. Ewa Pilarska MD PhD
Department of Developmental Neurology
University of Medical Sciences
7 Debinki Str.
80-952 Gdansk

Jerzy Pietruszewski MD PhD
Department of Pediatric Neurology, Silesian Medical University
16 Medykow Str.
40-752 Katowice

Prof. Krzysztof Sendrowski MD PhD
Department of Pediatric Neurology and Rehabilitation, Medical University of Bialystok
17 Waszyngtona Str.
15-274 Bialystok

Prof. Janusz Wendorff MD PhD
Department of Neurology
Polish Mother’s Memorial Hospital
Research Institute in Lodz
281/289 Rzgowska
93-338 Lodz

Anna Żebryk-Stopa MD PhD
Chair and Department of Phoniatrics and Audiology, Poznan University of Medical Sciences
49, Przybyszewskiego Str.
60-355 PoznanMost downloaded
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych