Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Dieta ketogenna w leczeniu opornych padaczek wieku dziecięcego – doświadczenia Kliniki Neurologii ICZMP w Łodzi


The ketogenic diet in refractory childhood epilepsy – experience of Department of Neurology RIPMH in Łódź


Neurol Dziec 2005; 14, 27: 27-30STRESZCZENIE
Dieta ketogenna wydaje się być skuteczną metodą zmniejszającą częstotliwość napadów u pacjentów z padaczką oporną na leczenie. Stosuje się ją u dzieci od ponad 90 lat. Jest to dieta wysokotłuszczowa, ubogowęglowodanowa z odpowiednią ilością białka. Jej mechanizm działania nie został dokładnie poznany. Przeanalizowaliśmy dokumentację 20 pacjentów, którym włączyliśmy dietę ketogenną. Przed rozpoczęciem jej stosowania, wszyscy mieli bardzo częste napady padaczkowe i byli leczeni wieloma lekami przeciwpadaczkowymi. Spośród 20 pacjentów, u 16 zanotowano ponad 50% redukcję częstotliwości napadów, a 3 z nich było wolnych od napadów. U wszystkich 16 dzieci dawki i liczbę leków przeciwpadaczkowych zmniejszono lub odstawiono. Zarówno dobre rezultaty w leczeniu napadów padaczkowych, jak i dobra tolerancja diety ketogennej są wystarczającym argumentem, aby stała się ona jedną z metod leczenia padaczek w Polsce.

Słowa kluczowe: padaczka, dieta ketogenna, dzieci


ABSTRACT
The ketogenic diet appears to be effective in reducing seizure frequency in patients with refractory to antyepileptic drug therapy. It has been used in children for over 90 years. It is high fat, adequate protein, low carbohydrate diet. The biochemical mechanism of this diet is unclear. We analyzed the records of 20 patients, who had been started on the diet. Before using the diet, all of them had very frequent seizures and were treated with multiple AEDs. Of 20 patients, 16 had at least 50% reduction in seizures and 3 of these became almost seizure free. AEDs were decreased or discontinued. Both, good results in treatment epilepsy and acceptability in children are strong enough arguments to use the ketogenic diet as an option in epilepsy treatment in Poland.

Key words: epilepsy, ketogenic diet, children


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Zubiel M
Artykuły aut.:Wendorff J

PubMed
Artykuły aut.:Zubiel M
Artykuły aut.:Wendorff J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych