Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Specyficzne i alternatywne sposoby terapii dzieci z porażeniem mózgowym


Specific and alternative ways of treatment in children with cerebral palsy


Neurol Dziec 2005; 14, 27: 7-16STRESZCZENIE
Leczenie dzieci z mózgowym porażeniem dziecięcym (mpdz) z definicji jest leczeniem objawowym, a jego podstawowym celem jest łagodzenie zaistniałych objawów, w granicach wyznaczonych m.in. przez uszkodzenie mózgu oraz indy-widualny tzw. potencjał rehabilitacyjny dziecka. W ponad stuletniej historii zainte-resowań mpdz znacząco zmieniło się postrzeganie jego podstawowych objawów i sposobów ich łagodzenia. Jednocześnie więc postęp wiedzy stymulował m.in. przemiany odnośnie do podejścia do usprawniania omawianych dzieci. Znacząco zmieniały się cele i środki powszechnie stosowanych metod terapii. Poszukiwania w sferze tych ostatnich podyktowane były również niezadowalającymi w sensie powszechnym wynikami rehabilitacji tych dzieci, a to z kolei zainspirowało poszu-kiwania nowych, alternatywnych (niekonwencjonalnych) sposobów postępowania. Celem opracowania jest przegląd niektórych sposobów terapii dzieci z mpdz, tradycyjnych i alternatywnych – z nieco innym spojrzeniem – poprzez pryzmat celu leczenia. Starano się przy tym pokazać możliwości i ograniczenia dotarcia różnymi sposobami do podstawowych problemów dziecka z mpdz, z nadzieją, że ułatwi to poruszanie się po tym złożonym problemie.

Słowa kluczowe: mózgowe porażenie dziecięce, sposoby terapii


ABSTRACT
Treatment in case of cerebral palsied children from its definition is based on symptoms. The main aim in this problem is to mitigate the symptoms within the limits of damaged brain and individual child’s functional potential. During over one hundred years history on the field of interest in cerebral palsy, its symptoms and ways of treatment are perceived differently. So the progress of knowledge has stimulated changes in an approach to the subject. The aims and generally used means of treatment has been significantly changed. The prospecting in this field were dictated among others by not very satisfactory results of rehabilitation in these children, what from the other side inspired to look for some new, alternative (not conventional) ways of treatment. The aim of this paper was a review of some therapy methods in children with cerebral palsy – traditional and alternative in the light of therapeutic aims. It was focused on possibilities and limits of reaching basing problems of cerebral palsied child, using different meanings, hoping that it will be helpful in dealing with this problem.

Key words: cerebral palsy, ways of treatment


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Domagalska M
Artykuły aut.:Czupryna K
Artykuły aut.:Szopa A
Artykuły aut.:Nowotny J

PubMed
Artykuły aut.:Domagalska M
Artykuły aut.:Czupryna K
Artykuły aut.:Szopa A
Artykuły aut.:Nowotny J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych