Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Przypadek autyzmu maskowanego padaczką


A case of autism masked by epilepsy


Neurol Dziec 2004; 13, 25: 63-68STRESZCZENIE
Autyzm dziecięcy należy do nierzadkich zaburzeń rozwojowych. Niestety rozpoznanie tego schorzenia jest często trudne i stawiane zbyt późno. Niekiedy związane jest to z „maskowaniem” zachowań autystycznych przez objawy innych chorób. Przedstawiono przypadek pacjenta, u którego właściwą diagnozę postawiono dopiero w wieku 14 lat, pomimo występowania symptomów autyzmu w bardzo wczesnym okresie życia. Chłopiec chorował na zespół Westa, z którego, według naszej analizy retrospektywnej, został całkowicie wyleczony. Atypowe zachowania pacjenta w późniejszych latach nadal traktowane były jako napady padaczkowe, pomimo braku odpowiedzi na antyepileptyki. Wybiórcze i schematyczne potraktowanie przypadku spowodowało późne ustalenie rozpoznania i włączenie odpowiedniego postępowania terapeutycznego.

Słowa kluczowe: autyzm, padaczka


ABSTRACT
Childhood autism is one of the non-rare developmental disabilities. Unfortunately the diagnosis of autism remains to be very dif. cult and delayed. Sometimes above mentioned problems are connected with “masking” autistic symptoms by other disorders. The authors report a case of patient, in whom autism has been recognized not till in the 14th year of life, although autistic symptoms have been observed in early childhood. The boy suffered from West syndrome and was successfully treated to the absence of seizures. Atypical behaviors of the patients in the later period of his life were recognized as epileptic symptoms, in spite of lack antiepileptic drugs response. Epilepsy masked symptoms of autistic disabilities

Key words: autism, epilepsy


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Sobaniec W

PubMed
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Otapowicz D
Artykuły aut.:Sobaniec W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych