Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zespół górnego otworu klatki piersiowej u 16-letniej dziewczynki - trudności diagnostyczne i wczesne wyniki leczenia operacyjnego


Thoracic outlet syndrome in a 16-year-old girl - diagnostic difficulties and early surgical results


Neurol Dziec 2004; 13, 25: 55-62STRESZCZENIE
Zespół otworu górnego klatki piersiowej (TOS) jest rzadko spotykanym zespołem chorobowym. Objawy powstają wskutek ucisku splotu barkowego i/lub naczyń podobojczykowych w okolicy otworu górnego klatki piersiowej. W obrazie klinicznym TOS obecne są objawy neurologiczne i/lub objawy naczyniowe. W pracy przedstawiono trudności diagnostyczne i terapeutyczne TOS u 16-letniej dziewczynki. W obrazie klinicznym dominowały u niej zaniki i osłabienie mięśni prawej ręki, a w badaniach ektro. zjologicznych cechy obustronnego uszkodzenia nerwów łokciowego i pośrodkowego oraz objawy neurogennego uszkodzenia mięśni unerwionych w zakresie korzenia Th1. Rozpoznanie TOS ustalono na podstawie wyników tych badań i ultrasonogra. cznego badania dopplerowskiego naczyń podobojczykowych. Leczenie zachowawcze okazało się nieskuteczne. W dwa miesiące po operacyjnym usunięciu pierwszego żebra zanotowano nieznaczną poprawę parametrów elektro. zjologicznych i zahamowanie postępu choroby.

Słowa kluczowe: zespół górnego otworu klatki piersiowej, EMG, SEP, neuroobrazowanie, USG dopplerowskie, leczenie operacyjne


ABSTRACT
Thoracic outlet syndrome (TOS) is a rare disease. Its signs develop in consequence of the compression of subclavicular vessels and/or brachial plexus in the area of the thoracic outlet. Clinically, patients with TOS present neurological and/or vascular symptoms. The authors present diagnostic and therapeutic problems encountered in a 16-year-old girl with TOS. Clinically, she predominantly manifested muscular atrophy and weakness of the right hand, while elecrophysiologically she revealed bilateral ulnar and median nerve damage, as well as neurogenic changes of muscles innervated by nerves originating in the Th1 radix. TOS was diagnosed based also on doppler ultrasonography of the subclavicular vessels. Conservative treatment failed. Two months after the . rst rib had been surgically removed, the patient's electrophysiological parameters slightly improved and the clinical progress of the disease was arrested.

Key words: thoracic outlet syndrome, EMG, SEP, neuroimaging, doppler USG, surgical treatment.


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kroczka S
Artykuły aut.:Kaciński M
Artykuły aut.:Steczkowska-Klucznik M

PubMed
Artykuły aut.:Kroczka S
Artykuły aut.:Kaciński M
Artykuły aut.:Steczkowska-Klucznik M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych