Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Szum w uchu jako objaw klinicznego ujawnienia anomalii naczyniowej OUN


Tinnitus as a symptom of clinical manifestation of vascular anomaly CNS


Neurol Dziec 2005; 13, 25: 51-54STRESZCZENIE
Autorzy przedstawiają przypadek 17-letniego chłopca z anomalią naczyniową koła Willisa, rozpoznaną na podstawie diagnostyki przeprowadzo nej z powodu pojawienia się jednostronnego szumu w uchu. Omawiają przyczy ny i częstość występowania tego objawu w wieku dziecięcym

Słowa kluczowe: szum w uchu, anomalia naczyniowa OUN, koło Willisa.


ABSTRACT
The authors present a 17-year-old boy with vascular anomaly of Willis' circle, diagnosed after an occurence of a unilateral tinnitus. They discuss causes and prevalence of this symptom in childchood.

Key words: tinnitus, vascular anomaly CNS, Willis' circle.


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Piasecki L
Artykuły aut.:Stankiewicz J
Artykuły aut.:Wawrzyńczyk M
Artykuły aut.:Głowacki J

PubMed
Artykuły aut.:Piasecki L
Artykuły aut.:Stankiewicz J
Artykuły aut.:Wawrzyńczyk M
Artykuły aut.:Głowacki J


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych