Vol. 29/2020 Nr 59
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Padaczka uogólniona wieku dojrzewania


Generalized epilepsy in adolescence


Neurol Dziec 2004; 13, 25: 45-50STRESZCZENIE
Współczynnik występowania uogólnionej padaczki toniczno-klonicznej zmniejsza się wraz z wiekiem. Większa dojrzałość mózgu w okresie dorastania związana jest ze wzrostem częstotliwości klasycznych typów napadów. Mimo że w tym wieku rozpoczynają się padaczki związane z uszkodzeniem mózgu różnego typu, to jednak znaczącą cechą wielu padaczek okresu dojrzewania jest ich występowanie u dziecka dotychczas zdrowego, bez neurologicznych i neurorozwojowych de. - cytów. Wiele padaczek w tym wieku o charakterze niezwiązanym z uszkodzeniem mózgu wskazuje na dominującą rolę czynników genetycznych. Nadal jednak kontrowersyjny jest model dziedziczenia różnych typów padaczki i możliwa lokalizacja odpowiedzialnych genów. Zespoły idiopatycznej, samoistnej uogólnionej padaczki (IGE) są najczęstszą grupą specy. cznych zespołów padaczkowych rozpoczynających się w okresie dojrzewania, powodują znaczący problem neurologiczny, dotykając 1,5-2% młodzieży w czasie jej największych przemian i oczekiwań. Wiedza o tych zespołach ma terapeutyczne i prognostyczne implikacje, które zwykle przechodzą na wiek dorosły. Z IGE związane są napady nieświadomości, miokloniczne i toniczno-kloniczne uogólnione, prawdopodobnie pochodzenia wielogenowego, o biologicznej ciągłości.

Słowa kluczowe: padaczka uogólniona wieku dojrzewania, samoistna padaczka uogólniona, genetyka padaczki, leczenie padaczki uogólnionej u młodzieży


ABSTRACT
The incidence of generalized tonic-clonic epilepsy decreases with age. Bigger maturity of the brain in the process of growing up induces the greater frequency of the classic types of seizures. Apart from symptomatic epilepsies with an onset at this age resulting from various causes of brain lesions, a prominent characteristic of adolescent epilepsies is their appearance in a formerly normal child, without neurological or neurodevelopmental defects. Genetic factors play a major role in many unrelated to the brain lesions epilepsies of this age. Inheritance model of various types of epilepsies still remains controversial, as well as possible localization of liable genes. Idiopathic generalized epilepsies are the most frequent group of the speci. c epilepsy syndromes beginning during adolescence and creating a signi. cant neurology burden with prevalence of 1.5-2% in the time of its major transformation and anticipation. Recognition of these syndromes has essential therapeutic and prognostic implications, usually extending into adulthood. Absence, myoclonic jerks and generalized tonic-clonic seizures associated with IGE which most likely are polygenic in origin support the concept of a neurobiologic continuum for IGE

Key words: generalized epilepsy in adolescence, idiopathic generalized epilepsy, genetics of epilepsy, treatment of generalized epilepsy in adolescents


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Marszał E

PubMed
Artykuły aut.:Marszał E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych