Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Rola elektroencefalografii w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu ostrego zapalenia mózgu u dzieci. Opis przypadków


Utility of electroencephalography findings in the diagnosis and management of acute encephalitis in children. Case report
*Klinika Chorób Zakaźnych i Neurologii Dziecięcej Instytutu Pediatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
** Zakład Radiologii Pediatrycznej Instytutu Pediatrii, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2021-2022.60.481
Neurol Dziec 2021-2022; 31-32, 60: 61-67
Pełen tekst artykułu PDF Rola elektroencefalografii w diagnostyce i monitorowaniu przebiegu
ostrego zapalenia mózgu u dSTRESZCZENIE
Badania neuroelektrofizjologiczne umożliwiają nieinwazyjną ocenę czynności układu nerwowego, pełniąc tym samym istotną rolę w procesie diagnostycznym schorzeń neurologicznych. Elektroencefalografia jest najpowszechniej wykorzystywanym badaniem z tej grupy, mającym przede wszystkim zastosowanie w rozpoznawaniu chorób o charakterze napadowym. Niewątpliwymi zaletami metody są powtarzalność i możliwość porównywania w czasie, co w połączeniu z bezinwazyjnością rozszerza jej zastosowanie o monitorowanie przebiegu choroby. W pracy przedstawiamy opisy trojga pacjentów leczonych w Klinice z powodu zapalenia mózgu, u których wykorzystanie elektroencefalografii miało istotne znaczenie w potwierdzeniu wstępnego rozpoznania i umożliwiło włączenie adekwatnego, intensywnego leczenia.

Słowa kluczowe: elektroencefalografia, zapalenie mózgu, wirus opryszczki


ABSTRACT
Neuroelectrophysiological tests enable a non-invasive assessment of the nervous system function, thus playing an important role in the diagnostic process of neurological diseases. Electroencephalography is the most commonly used test in this group and primarily applied in the diagnosis of paroxysmal diseases. The undoubted advantages of the method are its repeatability and the possibility of comparison over time, which, combined with non-invasiveness, extends its application to monitoring the course of the disease. In this paper we present descriptions of three patients with diagnosis of encephalitis treated in our Department, for whom the use of electroencephalography was important in confirming the initial diagnosis and enabled the early initiation of adequate, intensive treatment.

Key words: electroencephalography, encephalitis, herpes simplex virus


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Venkatesan A., Tunkel A.R., Bloch K.C. et al.: International Encephalitis Consortium. Case definitions, diagnostic algorithms, and priorities in encephalitis: consensus statement of the international encephalitis consortium. Clin Infect Dis 2013; 57: 1114-1128.
[2] 
Mohammad S.S., Soe S.M., Pillai S.C. et al.: Etiological associations and outcome predictors of acute electroencephalography in childhood encephalitis. Clin Neurophysiol 2016; 127: 3217-3224.
[3] 
Britton P.N., Eastwood K., Paterson B. et al.: Australasian Society of Infectious Diseases (ASID); Australasian College of Emergency Medicine (ACEM); Australian and New Zealand Association of Neurologists (ANZAN); Public Health Association of Australia (PHAA). Consensus guidelines for the investigation and management of encephalitis in adults and children in Australia and New Zealand. Intern Med J 2015; 45: 563-576.
[4] 
Sirén J., Seppäläinen A.M., Launes J.: Is EEG useful in assessing patients with acute encephalitis treated with acyclovir? Electroencephalogr Clin Neurophysiol 1998; 107: 296-301.
[5] 
Andraus M.E., Alves-Leon S.V.: Non-epileptiform EEG abnormalities: an overview. Arq Neuropsiquiatr 2011; 69: 829-835.
[6] 
Al-Shekhlee A., Kocharian N., Suarez J.J.: Re-evaluating the diagnostic methods in herpes simplex encephalitis. Herpes 2006; 13: 17-19.
[7] 
Jardim Vaz De Mello L., Seifi A., Perez I.: Electroencephalography During the Acute Phase Of Encephalitis: A Brief Review. J Neurol Res 2020; 10: 32-37.
[8] 
Markand O.N.: Pearls, perils, and pitfalls in the use of the electroencephalogram. Semin Neurol. 2003; 23: 7-46.
[9] 
Gaspard N., Manganas L., Rampal N., et al.: Similarity of lateralized rhythmic delta activity to periodic lateralized epileptiform discharges in critically ill patients. JAMA Neurol 2013; 70: 1288-1295.
[10] 
Grande-Martin A., Pardal-Fernández J.M., García-López F.A.: Utility of EEG findings in the management of a case of herpes simplex encephalitis. Neurologia 2017; 32: 193-195.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kemnitz P
Artykuły aut.:Frąszczak J
Artykuły aut.:Mazur-Melewska K
Artykuły aut.:Mania A
Artykuły aut.:Katarzyna Jończyk-Potoczna K
Artykuły aut.:Figlerowicz M

PubMed
Artykuły aut.:Kemnitz P
Artykuły aut.:Frąszczak J
Artykuły aut.:Mazur-Melewska K
Artykuły aut.:Mania A
Artykuły aut.:Katarzyna Jończyk-Potoczna K
Artykuły aut.:Figlerowicz M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych