Vol. 29/2020 Nr 58
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce neurologicznej -przegląd kliniczno-radiologiczny wybranych jednostek neurologicznych związanych z asymetrią budowy mózgu


Hemispheric asymmetry as a radiological symptom helpful in further neurological diagnostics-clinico-radiological review of selected neurological units related to the asymmetry of the brain structure
*Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
** Katedra Radiologii Ogólnej i Neuroradiologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu
*** Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Oddział Kliniczny Neurologii Dzieci i Młodzieży, Szpital Kliniczny im. H. Święcickiego UM w Poznaniu

Neurol Dziec 2020; 29, 58: 33-44
Pełen tekst artykułu PDF Asymetria mózgu jako objaw radiologiczny pomocny w dalszej diagnostyce
neurologicznej -przeglSTRESZCZENIE
Asymetria półkul mózgu jest zjawiskiem fizjologicznym, a dominacja jednej ze stron, zwłaszcza czynnościowa, jest szczególnie wyraźna w sferze funkcji poznawczych. W odróżnieniu do fizjologicznej, w patologicznej nierówności półkul mózgowych występują znaczne różnice w budowie anatomicznej i histologicznej oraz pojawiają się objawy takie jak niedowłady, napady padaczkowe, zaburzenia funkcji poznawczych czy zaburzenia ruchowe. W artykule przedstawiono wybrane zespoły powiązane z asymetrią półkul mózgu, dokonano klasyfikacji ze względu na etiologię oraz przebieg (na postępujące i niepostępujące), przedstawiono ich kliniczną oraz radiologiczną charakterystykę.

Słowa kluczowe: asymetria półkul mózgu, hemiatrofia, hemimegalencefalia


ABSTRACT
The asymmetry of the cerebral hemispheres is a physiological phenomenon and the dominance of one of the sides, especially the functional one, is particularly clear in the sphere of cognitive functions. In contrast to the physiological, the pathological inequality of the cerebral hemispheres shows significant differences in the anatomical and histological structure and there are symptoms such as paresis, epileptic seizures, cognitive disorders and movement disorders. The article presents selected syndromes related to the asymmetry of the cerebral hemispheres, classifies them according to their etiology and course (into progressive and non-progressive), and presents their clinical and radiological characteristics.

Key words: hemispheric asymmetry, hemiatrophy, hemimegalencephaly


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Jączak-Goździak M
Artykuły aut.:Stajgis M
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Jączak-Goździak M
Artykuły aut.:Stajgis M
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych