Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zaburzenia zachowania i emocji w zespole Tourette’a


Behavioral and emotional disorders in Tourette syndrome
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.450
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 41-45
Pełen tekst artykułu PDF Zaburzenia zachowania i emocji w zespole Tourette’aSTRESZCZENIE
Zespół Tourette’a (TS) jest zaburzeniem neurorozwojowym, które charakteryzuje się współwystępowaniem tików motorycznych i wokalnych. Zaburzenie zwykle ma swój początek w dzieciństwie, a jego objawy mogą utrzymywać się również w okresie dorosłości. U większości pacjentów z TS rozpoznaje się zaburzenia współwystępujące, które mogą w znaczącym stopniu wpływać na obraz kliniczny choroby. W artykule przedstawiono zaburzenia zachowania i emocji, które są diagnozowane u osób z TS najczęściej, a mianowicie: zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi (ADHD), zaburzenia obsesyjno-kompulsyjne (OCD), depresję, zaburzenia zachowania (CD) oraz zachowania samookaleczające (SIB).

Słowa kluczowe: zespół Tourette’a, zaburzenia zachowania, zaburzenia emocji


ABSTRACT
Tourette syndrome (TS) is a neurodevelopmental disorder characterized by the co-occurrence of motor and vocal tics. TS usually begins in childhood and its symptoms may also persist into adulthood. Most patients with TS are diagnosed with comorbidities that can significantly affect the clinical picture of the disease. The article presents behavioral and emotional disorders that are most often diagnosed in people with TS, namely: attention deficit hyperactivity disorder (ADHD), obsessive- compulsive disorder (OCD), depression, conduct disorder (CD) and self-injurious behaviour (SIB).

Key words: Tourette syndrome, behavioral disorders, emotional disorders


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Douglas W.W., Piacentini J., Walkup J.T.: Treating Tourette Syndrome and Tic Disorders: A Guide for Practicioners. The Guilford Press, New York 2007.
[2] 
Pużyński S., Wciórka J.: Klasyfikacja zaburzeń psychicznych i zaburzeń zachowania w ICD-10. Opisy kliniczne i wskazówki diagnostyczne. Uniwersyteckie Wydawnictwo Medyczne Vesalius, Kraków-Warszawa 2000.
[3] 
Hallett M.: Tourette Syndrome: Update. Brain Development 2015; 37: 651–655.
[4] 
Małek A., Golińska P.: Depresja w przebiegu zespołu Tourette’a. Psychiat. Pol. 2020; 54: 69–82.
[5] 
Piacentini J., Woods D.W., Scahill L., et al.: Behavior Therapy for Children With Tourette Disorder. A Randomized Controlled Trial. Journal of the American Medical Association 2010; 303: 1929–1937.
[6] 
Janik P., Wolańczyk T., Bryńska A., et al.: Postępowanie w tikach i zespole Gillesa de la Tourette’a — rekomendacje grupy ekspertów. Varia Medica 2018; 2: 527–545.
[7] 
Bagheri M.M., Kerbeshian J., Burd L., et al.: Recognition and Management of Tourette’s Syndrome and Tic Disorders. American Family Physician 1999; 59: 2263–2272.
[8] 
Cavanna A.E., Servo S., Monaco F., et al.: The Behavioral Spectrum of Gilles de la Tourette Syndrome. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2009; 21: 13–23.
[9] 
Czapiga A.: Dziecko z zepołem Tourette’a. [w:] Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju. Cytowska, B., Winczura, B., Stawarski, A. [red], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
[10] 
Robertson M.M., Cavanna A., Eapen V.: Gilles de la Tourette Syndrome and Disruptive Behavior Disorders: Prevalence, Associations, and Explanation of the Relationships. The Journal of Neuropsychiatry and Clinical Neurosciences 2015; 27: 33–41.
[11] 
Bearpark J., Mujong D.P., Seri S., et al.: Headache in patients with Tourette syndrome: A systematic literature review. Cephalalgia Reports 2020; 3: 1–8.
[12] 
Zinner S.H.: Tourette syndrome – much more than tics. Contemporary Pediatrics 2004; 21: 22–36.
[13] 
Wolańczyk T., Stefanoff P., Komender J.: Zaburzenia tikowe. [w:] Postępy w diagnostyce leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Jóźwiak S. [red.], BiFolium, Lublin 2000.
[14] 
Chang H.L., Liang H.Y., Wang H.S., et al.: Behavioral and Emotional Problems in Adolescents withTourette Syndrome. Chang Gung Medical Journal 2008; 31: 145–152.
[15] 
Comings D.E., Comings B.G.: Tourette Syndrome: Clinical and Psychological Aspects of 250 Cases. American Journal of Human Genetics 1985; 37: 435–450.
[16] 
Milczarek O., Starowicz A., Kwiatkowski S.: Zespół Gilles’a de la Tourette’a – wyzwanie dla medycynyi neuropsychologii. Specyfika diagnozy, charakterystykaneuropsychologiczna i możliwości terapii. Neuropsychiatria i Neuropsychologia 2011; 6: 142–150.
[17] 
Robertson M.M.: Tourette syndrome, associated conditions and the complexities of treatment. Brain 2000; 123: 425–462.
[18] 
Harcherik D.F., Carbonari C.F., Shaywitz S.E., et al.: Attentional and perceptual disturbances in children with Tourette’s syndrome, attention deficit disorder, and epilepsy. Schizophrenia Bulletin 1982; 8: 356–359.
[19] 
Harris E.L., Schuercholz L.J., Singer H.S., et al.: Executive function in children with Tourette Syndrome and/or Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Journal of the International Neuropsychological Society 1995; 6: 511–516.
[20] 
Brand N., Geenen R., Oudenhoven M., et al.: Brief Report: Cognitive Functioning in Children With Tourette’s Syndrome With and Without Comorbid ADHD. Journal of Pediatric Psychology 2002; 27: 203–208.
[21] 
Pauls D.L., Leckman J.F., Cohen D.J.: Familial relationship between Gilles de la Tourette’s syndrome, attention deficit disorder, learning disabilities, speech disorders, and stuttering. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 1993; 32: 1044–1050.
[22] 
Pauls D.L., Alsobrook J.P., Goodman W., et al.: A family study of obsessive-compulsive disorder. The American Journal of Psychiatry 1995; 152: 76–84.
[23] 
Ubhi M., Achnivu K., Seri S., et al.: Motor stereotypes in adult patients with Tourette syndrome. Future Neurology 2020, Address: https://doi.org/10.2217/fnl-2019-0031
[24] 
Bhirkram T., Crawley A., Ardold P., et al.: Examining the functional activity of different obsessive-compulsive symptom dimensions in Tourette syndrome. NeuroImage: Clinical 2020, Address: https://doi.org/10.1016/j.nicl.2020.102198
[25] 
Bloch M.H., Petersom B.S., Scahill L., et al.: Adulthood Outcome of Tic and Obsessive-Compulsive Symptom Severity in Children With Tourette Syndrome. Archives of Pediatrics and Adolescent Medicine 2006; 160: 65–69.
[26] 
Badenoch J., Cavanna A.E.: Pharmacotherapy for tics in adult patients with Tourette syndrome and other tic disorders. Neurological Sciences 2020, Address: https://doi.org/10.1007/s10072-020-04327-3
[27] 
Frick L., Pittenger Ch.: Microglial Dysregulation in OCD, Tourette Syndrome, and PANDAS. Journal of Immunology Research 2016, Address: http://dx.doi.org/10.1155/2016/8606057
[28] 
Swerdlow N.R., Zinner S., Farber R.H., et al.: Symptoms in Obsessive-Compulsive Disorder and Tourette Syndrome: A Spectrum? CNS Spectrums 1999; 4: 21–33.
[29] 
Comings B.G., Comings D.E. A Controlled Study of Tourette Syndrome. V. Depression and Mania. American Journal of Human Genetics 1987; 41: 804–821.
[30] 
Chou I.C., Lin H.C., Lin C.C., et al.: Tourette Syndrome and Risk of Depression: A Population-Based Cohort Study in Taiwan. Journal of Developmental & Behavioral Pediatrics 2013; 34: 181–185.
[31] 
Robertson M.M., Banerjee S., Eapen V., et al.: Obsessive compulsive behaviour and depressive symptoms in young people with Tourette syndrome. European Child & Adolescent Psychiatry 2002; 11: 261–265.
[32] 
Rizzo R., Gulisano M., Martino D., et al.: Gilles de la Tourette Syndrome, Depression, Depressive Illness, and Correlates in a Child and Adolescent Population. Journal of Child and Adolescent Psychopharmacology 2017; 27: 243–249.
[33] 
Robertson M.M.: Mood disorders and Gilles de la Tourette’s syndrome: an update on prevalence, etiology, comorbidity, clinical associations, and implications. Journal of Psychosomatic Research 2006; 61: 349–358.
[34] 
Comings D.E., Comings B.G.: A Controlled Study of Tourette Syndrome. II. Conduct. American Journal of Human Genetics 1987; 41: 742–760.
[35] 
Sukhodolsky D.G., Scahill L., Zhang H., et al.: Disruptive Behavior in Children With Tourette’s Syndrome: Association With ADHD Comorbidity, Tic Severity, and Functional Impairment. Journal of the American Academy of Child & Adolescent Psychiatry 2003; 42: 98–105.
[36] 
Stephens R.J., Sandor P.: Aggressive Behaviour in Children with Tourette Syndrome and Comorbid Attention-Deficit Hyperactivity Disorder and Obsessive-Compulsive Disorder. The Canadian Journal of Psychiatry 1999; 44: 1036–1042.
[37] 
Walkup J.T., Mink J.W., Hollenbeck P.T.: Tourette syndrome. Lippincott Williams & Wilkins, Philadelphia 2006.
[38] 
Kurlan R., Daragjati Ch., Como P.G., et al.: Non-obscene Complex Socially Inappropriate Behavior in Tourette’s Syndrome. Journal of Neuropsychiatry 1996; 8: 311–317.
[39] 
Mathews C.A., Waller J., Glidden D.V., et al.: Self injurious behaviour in Tourette syndrome: correlates with impulsivity and impulse control. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 2004; 75: 1149–1155.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Dąbrowska A
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Dąbrowska A
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych