Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Tężyczka u dzieci – diagnostyka i leczenie


Tetany in children – diagnosis and treatment
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.449
Neurol Dziec 2019; 28, 57: 35-39
Pełen tekst artykułu PDF Tężyczka u dzieci – diagnostyka i leczenieSTRESZCZENIE
Tężyczka jest zespołem objawów będących wynikiem nadpobudliwości nerwowo-mięśniowej. Bezpośrednią przyczyną nadmiernej pobudliwości nerwowo-mięśniowej są zaburzenia elektrolitowe, najczęściej związane z niedoborem Ca2+, Mg2+ czy H+ (alkalozą). Charakterystyczne objawy tężyczkowe obejmują skurcze toniczne konkretnych grup mięśniowych i zaburzenia sensoryczne. W swej najcięższej postaci tężyczka może stanowić zagrożenie dla życia. Praca ta ma na celu przedstawienie najistotniejszych klinicznie zagadnień związanych z tym zespołem – objawów, diagnostyki oraz leczenia.

Słowa kluczowe: tężyczka jawna, tężyczka utajona, toniczny skurcz mięśni, parastezje, hypokalcemia, hypomagnezemia, zasadowica oddechowa


ABSTRACT
Tetany is the syndrome of symptoms due to increased neuromuscular excitability. Neuromuscular hiper excitability results from abnormally reduced ions – Ca2+, Mg2+ or H+ (alkalosis). Classical symptoms include muscle spasm and parastesis. Some of clinical presentations are potentially life-threatening. This paper aims to present the most relevant issues in clinical practice concerning tetany – symptoms, diagnostic proces and treatment.

Key words: hypocalcemic tetany, latent tetany, muscle spasm, parastesis, hypocalcemia, hypomanesemia, alkalosis


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Coelho G.: Tetany in Children. Ind Med. Gaz. 1930; 65: 511–514.
[2] 
Malhotra Y.: Pediatric Hypokalcemia. Adress: emedicine.medscape.com/article/921844
[3] 
Aicardi J.: Paroxysmal disorders other than epilepsy. [w:] Diseases of Nervous System in Childhood . Aicardi J. [red.] 3 rd Edition, Mac Keith Press, 2009
[4] 
de Vries L.: Neurological diseases in the perinatal period.[w:] Diseases of Nervous System in Childhood . Aicardi J. [red.] 3 rd Edition, Mac Keith Press, 2009.
[5] 
Kurzyńska E.: Tężyczka jawna i utajona – objawy, diagnostyka, leczenie Adress: https://pulsmedycyny.pl/tezyczka-jawna-i-utajona-objawy-diagnostyka-leczenie-885268.
[6] 
Toruńska K.: Tetany as a difficult diagnostic problem in the neurological outpatient department. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2003; 37: 653–664.
[7] 
Clarke J.: Choroby metaboliczne. [w:] Podręcznik neonatologii. Kirpalani H., Moore A.M., Perlman M.[red.], medipage, 2009.
[8] 
Kołłątaj W., Kołłątaj B., Klatka B. M., et al.: Tężyczka utajona i pobudliwość nerwowo-mięśniowa. Endokrynol. Ped. 2018; 17.2.63: 97–106.
[9] 
Matusik P., Zajdel-Cwynar O.: Tężyczka i jej maski w wieku rozwojowym – studium kliniczne przypadku. For. Ped. Prakt. 1/2019(25).
[10] 
Goltzman D.: Clinical manifestation of hypocalcemia www.uptodate.com/clinical-manifestation-of-hypokalcemia 2020
[11] 
Abrams S.: Neonatal hypocalcemia www.uptodate.com/neonatal-hypokalcemia 2020.
[12] 
Missri J.C., Aleksander S.: Hyperventilation syndrome. A brief reviev. J.A.M.A., 1978; 240: 2093–2096.
[13] 
Popławska K., Rychlik K., Omidi K., et al.: Tężyczka jako przyczyna utraty przytomności. Pediatr.Med.Rodz. 2018; 14: 213–221.
[14] 
Carpenter T.: Etiology of hypocalcemia in infants and children, www.uptodate.com/etiology-of-hypocalcemia-in-infants-and-children 2020.
[15] 
Seeling M.S., Berger A.R.: Latent Tetany and Anxiety Marginal Magnesium Deficit and Normocalcemia. Dis.of Nervous System, 1975; 36: 461–465.
[16] 
Yu A.: Hypomagnesemia: Causes of hypomagnesemia www.utodate.com/causes-of-hypomagnesemia 2020.
[17] 
Toruńska K.: Tężyczka – objawy, diagnoza, badanie i leczenie., https://emg-neurolog.pl/
[18] 
Roztoczyńska D., Doleżal-Ołtarzewska K., Starzyk J.: Zaburzenia przemiany wapniowo-fosforanowej: [w:] Wybrane zagadnienia z pediatrii t.IV. Pietrzyk J.[red.], WUJ, Kraków 2005: 237–239.
[19] 
Bass Ch., Gardner W.N.: respiratory and psychiatric abnormalities in chronic symptomatic hyperventilation. BMJ, 1985; 290: 1387–1390.
[20] 
Decke L., Muller B., Conrad B.: Standardization of the electromyographic tetany test in the diagnosis of normocalcemic tetany: the 10-minute Trousseau test in patients and healthy humans. Arch. Psychiatr. Nervenkr(1970),1983; 233: 23–37.
[21] 
Goltzman D.: Diagnostic approach to hypocalcemia. www.uptodate.com/diagnostic-aproach-to-hypokalcemia 2020.
[22] 
Goltzman D.: Treatment of hypokalcemia, www.uptodate.com/treatment-of-hypokalcemia 2020.
[23] 
Hausmanowa-Petrusewicz I.: Elektromiografia kliniczna, PZWL, Warszawa 1980.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Jopek A
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Jopek A
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych