Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Metody oceny funkcji poznawczych u dzieci chorych na padaczkę leczonych dietą ketogenną


Methods of assessing cognitive function in children with epilep sy treated with the ketogenic diet




Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego, Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

https://doi.org/10.20966/chn.2019.57.447
Neurol Dziec 2019; 29, 57: 23-28
Pełen tekst artykułu PDF Metody oceny funkcji poznawczych u dzieci chorych na padaczkę
leczonych dietą ketogenną



STRESZCZENIE
Dieta ketogenna jest alternatywną metodą leczenia padaczki, stosowaną w przypadku chorych, u których farmakoterapia nie przynosi oczekiwanych efektów. Wśród tej grupy pacjentów bardzo często stwierdza się występowanie nieprawidłowości w przebiegu funkcji poznawczych. Deficyty mogą dotyczyć pojedynczych lub bardziej złożonych procesów. W artykule zaproponowano metody oceny funkcji poznawczych, które mogą być użyteczne w diagnozie neuropsychologicznej dzieci chorych na padaczkę leczonych przy wykorzystaniu diety ketogennej. Zastosowanie tych narzędzi pełni istotną rolę w określaniu poziomu funkcjonowania pacjentów w odniesieniu do norm rozwojowych oraz pozwala na obserwację zmian poznawczych w trakcie terapii.

Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, dzieci, padaczka, dieta ketogenna


ABSTRACT
The ketogenic diet is an alternative method of epilepsy treatment applied when pharmacotherapy turns out to be ineffective. Among this group of patients cognitive disorders are often diagnosed. Deficits may concern one or more complex processes. The article proposes methods of assessing cognitive function which can be useful in the neuropsychological diagnosis of children treated with the ketogenic diet. The use of these methods plays an important role in determining the level of patients’ functioning in relation to developmental norms and allows observation of cognitive changes during the therapy.

Key words: cognitive function, children, epilepsy, ketogenic diet


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Gugała-Iwaniuk M., Bochyńska A.: Funkcjonowanie poznawczo-behawioralne osób z padaczką. Przegląd literatury. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2014; 23: 140–146.
[2] 
Mojs E.: Neurorehabilitacja w padaczce wieku rozwojowego. [w:] Psychologia w naukach medycznych. Cybulski M., Strzelecki W. [red.], Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Poznań 2010.
[3] 
Helmstaedter Ch., Witt J.A.: Clinical neuropsychology in epilepsy: theoretical and practical issues. Handbook of Clinical Neurology 2012; 107: 437–459.
[4] 
Shmuely S., Sisodiya S.M, Gunning W.B., et al.: Mortality in Dravet syndrome: A review. Epilepsy & Behaviour 2016; 64: 69–74.
[5] 
Balagura G., Riva A., Marchese F., et al.: Adjunctive Rufinamide in Children with Lennox-Gestaut Syndrome: A Literature Review. Neuropsychiatric Disease and Treatment 2020; 16: 369–379.
[6] 
Wang D., Pascual J.M., De Vivo D.: Glucose Transporter Type 1 Deficiency Syndrome. GeneReviews 2018, Address: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1430/pdf/Bookshelf_NBK1430.pdf
[7] 
Pietrzak M.K., Kasprzak A., Mazur M., et al.: Zespół Sturge’a-Webera- aktualne rekomendacje diagnostyczno-terapeutyczne. Neurologia Dziecięca 2015; 24: 101–108.
[8] 
Domańska-Pakieła D., Kotulska K., Jóźwiak S.: Stwardnienie guzowate: postępy w diagnostyce i leczeniu. Neurol Dziec 2008; 17: 11–22.
[9] 
Stolarska U., Kaciński M.: Diagnoza neuropsychologiczna u dzieci. Prz. Lek. 2007; 64: 978–984.
[10] 
Crawford J.R., Parker D.M., McKinlay W.W.: A Handbook of Neurological Assessment. Routledge, London 2018.
[11] 
Bachański M.: Dieta ketogenna w neurologii dziecięcej. Opieka Paliatywna nad Dziećmi 2009; 17: 215–217.
[12] 
Dudzińska M.: Dieta ketogenna. Kiedy nie pomagają leki przeciwpadacz-kowe. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 2015.
[13] 
Papandreou D., Pavlou E., Kalimeri E., et al.: The ketogenic diet in children with epilepsy. British Journal of Nutrition 2006; 95: 5–13.
[14] 
Wu Q., Wang H., Fan Y.Y., et al: Ketonic diet effects on 52 children with pharmacoresistant epileptic encephalopathy: A clinical prospective study. Brain and Behaviour 2018, 8, Address: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/brb3.973
[15] 
de Kinderen, R., Lambrechts D., Postulart D., et al.: Research into the (Cost-) effectiveness of the ketogenic diet among children and adole-scents with intractable epilepsy: design of a randomized controlled trial. BMC Neurology 2011, 11, Address: https://bmcneurol.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2377-11-10
[16] 
Lambrechts D.A.J.E., Bovens M.J.M., de la Parra N.M., et al.: Ketogenic diet effects on cognition, mood, and psychosocial adjustment in children. Acta Neurologica Scandinavica 2010; 127: 103–108.
[17] 
Ramm-Pettersen A., Stabell K.E., Nakken K.O., et al.: Does ketogenic diet improve cognitive function in patients with GLUT1-DS? A 6- to 17-month follow-up study. Epilepsy & Behaviour 2014; 39: 111–115.
[18] 
Lezak M.D., Howieson D.B., Loring D.W., et al.: Neuropsychological Assessment. Oxford University Press, Oxford 2004.
[19] 
Zhu D., Wang M., Wang J., et al.: Ketogenic diet effects on neurobehavioral development of children with intractable epilepsy: A prospective study. Epilepsy & Behavior 2016; 55: 87–91.
[20] 
Ni U., Wang X., Zhang L., et al: Prospective study of the efficacy of a ketogenic diet in 20 patients with Dravet syndrome. Seizure 2018; 60: 144–148.
[21] 
Kurowska K.: Nieprawidłowy rozwój psychomotoryczny dzieci. Część I: podstawowa definicja i informacje. Pediatria i Medycyna Rodzinna 2018; 14: 143–50.
[22] 
Cardoso F.G.C., Formiga C.K.M.R., Bizinotto T., et al.: Concurrent Validity of the BrunetLézine Scale with the Bayley Scale for assessment of the development of preterm infants up to two years. Revista Paulista de Pediatria 2017; 35: 144–150.
[23] 
Kowalczykiewicz-Kuta A.: Kamienie milowe we wczesnej ocenie rozwoju dziecka. [w:] Wybrane aspekty opieki pielęgniarskiej i położniczej w różnych specjalnościach medycyny, t. 6. Siekierka, J., Zimnowoda, M., Żurawicka, D. [red], Państwowa Medyczna Wyższa Szkoła w Opolu, Opole 2018.
[24] 
Goertzel B., Wang P.: Advances in artificial general intelligence: concepts, architectures and algorithms. IOS Press, Amsterdam 2007.
[25] 
LaRue A.: Aging and Neuropsychological Assessment. Plenum Press, New York 1992.
[26] 
Jaworowska A., Matczak A., Szustrowa T.: Międzynarodowa Wykonaniowa Skala Leitera P-93. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1996.
[27] 
Ciechanowic A.: Skala Dojrzałości Umysłowej Columbia. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 1990.
[28] 
Szustrowa T., Jaworowska A.: Test Matryc Ravena w Wersji Kolorowej. Formy: Klasyczna i Równoległa. Podręcznik. Pracownia Testów Psycholo-gicznych PTP, Warszawa 2003.
[29] 
Jaworowska A., Szustrowa T.: Test Matryc Ravena w Wersji Standard. Formy: Klasyczna, Równoległa, Plus. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2000.
[30] 
Matczak A., Piotrowska A., Ciarkowska W.: Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dzieci – Wersja Zmodyfikowana (WISC-R). Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2008.
[31] 
Brzeziński J., Gaul M., Hornowska E., et al.: Skala Inteligencji D. Wechslera dla Dorosłych. Wersja zrewidowana – renormalizacja WAIS-R(PL). Pod-ręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2004.
[32] 
Nęcka E.: Procesy uwagi. [w:] Psychologia. Podręcznik akademicki, t. 2: Psychologia ogólna. Strelau, J. [red.], Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2000.
[33] 
Dajek E.R.: Test d2. Test badania uwagi. Wydawnictwo ERDA, Warszawa 2003.
[34] 
Strupczewska B.: Test Figury Złożonej Rey-Osterrietha (TFZ). Podręcznik. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN, Warszawa 1990.
[35] 
Sivan A.B.: Test Pamięci Wzrokowej Bentona. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Warszawa 2007.
[36] 
Borkowska A., Sobów, T.: Ocena neuropsychologiczna w diagnostyce i różnicowaniu otępienie czołowo-skroniowego. Neurologia i Neurochirurgia Polska 2005; 39: 466–475.
[37] 
Jaworska J.: Test Bender-Koppitz. Podręcznik. Centralny Ośrodek Metodyczny Poradnictwa Wychowawczo-Zawodowego MEN, Warszawa 1990.
[38] 
Jodzio K.: Neuropsychologia intencjonalnego działania. Koncepcje funkcji wykonawczych. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.
[39] 
Rakoczy W.: Neurologiczna ocena funkcji wykonawczych – przegląd. Postępy Psychiatrii i Neurologii 2015; 24: 99–105.
[40] 
Jaworowska A.: Test Sortowania Kart z Wisconsin. Podręcznik. Pracownia Testów Psychologicznych PTP, Warszawa 2002.
[41] 
Piskunowicz M., Bieliński M., Zgliński A., et al.: Testy fluencji słownej-zastosowanie w diagnostyce neuropsychologicznej. Psychiatra Polska 2013, 47: 475–485.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Dąbrowska A
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Dąbrowska A
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych