Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Oczopląs – żart czy objaw patologiczny (opis przypadku pacjentki z oczopląsem umyślnym)


Nystagmus – eye joke or pathological sign (case of voluntary nystagmus)
Klinika Neurologii Rozwojowej, Gdański Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2019.56.442
Neurol Dziec 2019; 28, 56: 55-56
Pełen tekst artykułu PDF Oczopląs – żart czy objaw patologiczny (opis przypadku pacjentki
z oczopląsem umyślnym)STRESZCZENIE
Oczopląs umyślny (ang. voluntary nystagmus) to wahadłowe, szybkie, poziome oscylacje gałek ocznych, bez fazy wolnej, inicjowane i utrzymywane przez pacjenta świadomie. Czas trwania tych oscylacji jest ograniczony zmęczeniem pacjenta. Przedstawiamy przypadek 13-letniejdziewczynki z oczopląsem, silnym bólem głowy i nudnościami. Podczas badania neurologicznego, w trakcie fiksacji stwierdzono oczopląs poziomy, dziewczyna skarżyła się również na zaburzenia widzenia pod postacią zamazanego obrazu. W badaniach dodatkowych (badanie okulistyczne, rezonans magnetyczny mózgowia) nie stwierdzono nieprawidłowości. Dokładna obserwacja pacjentki udowodniła, że dziewczynka świadomie demonstruje oczopląs. Umyślny oczopląs należy rozważyć w każdym przypadku, w którym zdiagnozowano przerywany, izolowany oczopląs, szczególnie w sytuacji gdy nie stwierdzono zmian okulistycznych lub innych objawów neurologicznych.

Słowa kluczowe: zaburzenia gałkoruchowe, dobrowolny oczopląs, nastolatek


ABSTRACT
Voluntary nystagmus is a pendular, rapid, primarily horizontal oscillation of the eyes, without a slow phase, often initiated and maintained by voluntary effort, its duration limited by fatigue. We present a case of 13-year old girl with nystagmus, severe headache and nausea. On examination the subject’s eyes moved normally, but during fixation at near point horizontal nystagmus was observed and the girl complained about blurred vision. Otherwise, opthalmological examination and brain MRI revealed no abnormalities. Close observation of the girl proved that she can produce nystagmus voluntarily. Voluntary nystagmus should be considered in every individual case of patients diagnosed with isolated, intermittent nystagmus, especially of those without ophthalmologically or neurologically pathologic findings.

Key words: eye movement disorders, voluntary nystagmus, adolescent


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Abadi R.V.: Mechanisms underlying nystagmus. J R Soc Med. 2002; 95: 231–234.
[2] 
Quiros P.A, Yee R.D.: Nystagmus, Saccadic Intrusions, and Oscillations. Ophthalmology. Elsevier 2014.
[3] 
Olitsky S.E., Hug D., Plummer L.S., et al.: Disorders of Eye Movement and Alignment. Nelson Textbook of Pediatrics. Elsevier 2016.
[4] 
Baloh R.W., Jen J.C.: Neuro-Ophthalmology. Goldman-Cecil Medicine, Elsevier 2016.
[5] 
Aminoff M.J., Boller F., Swaab D.F.: Handbook of Clinical Neurology. Functional Neurologic Disorders. Elsevier 2016.
[6] 
Neppert B, Rambold H.: Familial voluntary nystagmus. Strabismus 2006; 14: 115–119.
[7] 
Zahn J.R.: Incidence and characteristics of voluntary nystagmus. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 1978; 41: 617–623.
[8] 
Jarrett A., Emery J.M., Coats A.C., et al.: Voluntary nystagmus. Ann Opthalmol. 1977; 9: 853–859.
[9] 
Lee A.G., Brazis P.W.: Clinical pathways in neuro-opthalmology: An evidence- based approach.2nd edition. Theme Medical Publishers, Stuttgart 2003.
[10] 
Miller N.R., Newman N.J., Biousse V., et al.: Walsh and Hoyt’s clinical neuro-opthalmology: the essentials. Lippincott Williams&Wilkins, Philadelphia 2008.
[11] 
Bassani R.: Images in clinical medicine. Voluntary nystagmus. N Eng J Med 2012; 367: 13.
[12] 
Lee J., Gresty M.: A case of “voluntary nystagmus” and head tremor. Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry 1993; 56: 1321– 1322.
[13] 
Aschoff J.C., Bechinger D., Conrad B.: Voluntary nystagmus in deaf mutes. Nervenartzt 1976; 47: 435–438.
[14] 
Hotson J.R.: Convergence-initiated voluntary flutter: a normal intrinsic capability in man. Brain Res. 1984; 294: 299–304.
html5 video by EasyHtml5Video.com v4.0
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Zawadzka M
Artykuły aut.:Szymarek J
Artykuły aut.:Matheisel A
Artykuły aut.:Lemska A
Artykuły aut.:Modrzejewska S
Artykuły aut.:Trybała E
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M

PubMed
Artykuły aut.:Zawadzka M
Artykuły aut.:Szymarek J
Artykuły aut.:Matheisel A
Artykuły aut.:Lemska A
Artykuły aut.:Modrzejewska S
Artykuły aut.:Trybała E
Artykuły aut.:Mazurkiewicz-Bełdzińska M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych