Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Afazja rozwojowa


Developmental aphasia
Klinika Neurologii Rozwojowej Katedra Neurologii Gdański Uniwersytet Medyczny

https://doi.org/10.20966/chn.2017.52.397
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 85-87
Pełen tekst artykułu PDF Afazja rozwojowaSTRESZCZENIE
Autorka przedstawia definicje, podziały afazji, aktualne definicje dotyczące afazji/ dysfazji omawia różnice pomiędzy opóźnieniem rozwoju mowy a afazją rozwojową oraz kryteria różnicujące afazją rozwojową z nabytą.

Słowa kluczowe: afazja, dysfazja, wrodzona afazja, nabyta afazja, zaburzenia mowy


ABSTRACT
The author presents definitions, divisions of aphasia, current definitions of aphasia / dysphasia, discusses the differences between the delay of speech development and developmental aphasia and the criteria for differentiating developmental and acquired aphasia.

Key words: aphasia, dysphasia, congenital aphasia, acquired aphasia, speech disorders


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Dilling-Ostrowska E.: Patofizjologia i obraz kliniczny zaburzeń mowy u dzieci. [w:] Postępy w diagnostyce i leczeniu chorób układu nerwowego u dzieci. Jóźwiak S. [red.]. BiFolium, Lublin, tom4; 2002; 57–71.
[2] 
Ozanne A.E., Murdoch B.E.: Acquired childhood aphasia: neuropathology, linguistic characteristics and prognosis. Taylor& Francis, London, New York, Philadelphia. 1990.
[3] 
Jastrzębowska G.: Podstawy logopedii. Uniwersytet Opolski, Opole 1996;12–132.
[4] 
Zaleski T.: Opóźniony rozwój mowy.[w:] Gałkowski. T., Tarkowski Z. Zalewski T. [red.]. Diagnoza i terapia zaburzeń mowy. Lublin: Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej;1993;185–193.
[5] 
Jarzębowska G.: Afazja i dysfazja dziecięca.[w:] Logopedia Pytania i odpowiedzi. Podręcznik akademicki. tom II Gałkowski T, Jastrzębowska G [red.] Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2003; 83–120.
[6] 
Krasowicz-Kupis G.: Od badań mózgu do praktyki psychologicznej. SLI i inne zaburzenia językowe. A. Grabowska [red serii].Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.
[7] 
Dilling-Ostrowska E.: Rozwój i zaburzenia mowy u dzieci w zależności od stopnia dojrzałości układu nerwowego.[w:] Zaburzenia mowy u dzieci. Szumska J. [red.]. Warszawa PZWL,1982.
[8] 
Pąchalska M.: Neuropsychologia w diagnostyce afazji [w:] Podstawy neurologopedii T Gałkowski, E. Szeląg, G. Jastrzębowska [red.] Uniwersytet Opolski, Opole 2005;750–907.
[9] 
Nass R., Trauner D.A.: Developmental language disorders.[w:] Peditatric Neurology Fifth edition. Swaiman K.F [red.] ELSEVIER Saunders,2012.
[10] 
Tassinari C., Rubboli G., Volpi L., Billard C., Bureau. Electrical status epilepticus during slow sleep (ESES or CSWS) including acquired epileptic aphasia (Landau-Kleffner syndrome). [w:]: Roger J, Bureau M, Dravet C, Genton P, Tassinari C, Wolf P,[red]. Epileptic syndromes in infancy, childhood and adolescence . John Libbbey & CoLtd, London: 2005.; 295–414.
[11] 
Styczek I.: Logopedia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1983.
[12] 
Calhoun V.D., Adali T., Pekar J.J.: A metod for ma king group inferences from functional MRI data Rusing independent komponent analysis. Hum Brain Mapp 2001; 14; 140–151.
[13] 
Grabias S., Kurkowski M. [red].: Logopedia. Teoria zaburzeń mowy. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Pilarska E

PubMed
Artykuły aut.:Pilarska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych