Child Neurology, Journal of Polish Society of Child Neurologists Neurologia Dziecięca - wersja polska CHILD NEUROLOGY - english version

Vol. 26/2017 Nr 53
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki

Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik

RANKING
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego: 11
Index Copernicus: 80,00

Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera wykonany metodą druku 3D


Design of a thumb prosthesis for a child with Nager syndrome ma de by 3D printing
1Politechnika Białostocka, Wydział Mechaniczny, Zakład Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej
2 Klinika Rehabilitacji Dziecięcej z Ośrodkiem Wczesnej Pomocy Dzieciom Upośledzonym "Dać Szansę" w Białymstoku

DOI: 10.20966/chn.2017.52.392
Neurol Dziec 2017; 26, 52: 47-54
Pełen tekst artykułu PDF Projekt protezy kciuka dla dziecka z zespołem Nagera
wykonany metodą druku 3DSTRESZCZENIE

Zespół Nagera jest chorobą o podłożu genetycznym i dotyczy głównie wad w obrębie twarzoczaszki i kończyn górnych. Ich rodzaje i stopień nasilenia są zróżnicowane. Anomalie w budowie I palca ręki dotyczą wszystkich dzieci z tym zespołem i polegają na całkowitym braku kciuków lub ich niedorozwoju. W artykule opisano proces projektowania funkcjonalnej protezy kciuka ręki prawej dla dziecka z zespołem Nagera w przypadku braku kikuta oraz wykonanie prototypu protezy z wykorzystaniem technologii druku 3D. Zaopatrzenie ortopedyczne jest istotnym komponentem rehabilitacji i ma na celu poprawę funkcji chwytnej reki, co ma szczególne znaczenie dla jakości życia dziecka z zespołem Nagera i radzenia sobie w czynnościach dnia codziennego.

Słowa kluczowe: zespół Nagera, proteza kciuka, drukarka 3D


ABSTRACT

Nager’s syndrome is a disease with a genetic background mainly concerning defects in the maxillofacial area and upper limbs. The type and intensity of these defects vary. Anomalies in the structure of digit I of the hand apply to all children afflicted by the disease and involve a total lack or underdevelopment of thumbs. This article describes the process of designing a functional thumb prosthesis of the right hand for a child with Nager’s syndrome in the absence of a stump, as well as 3D printing of the prosthesis prototype. Orthopaedic appliances are a significant component of rehabilitation and aim to improve the gripping function of the hand, which is of particular significance to the quality of interpersonal relationships of a child with Nager’s syndrome as well as coping with day-to-day activities.

Key words: Nager's syndrome, thumb prosthesis, 3D printer


Powrót
Najczęsciej pobierane
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Funkcjonalne systemy klasyfikacyjne w mózgowym porażeniu dziecięcym – Communication Function Classification System
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 35-38
Nowe leki przeciwpadaczkowe w terapii padaczki u dzieci – czy spełniły pokładane w nich oczekiwania?
Neurol Dziec 2014; 23, 46: 11-19


Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Dytrych PJ
Artykuły aut.:Borkowski P
Artykuły aut.:Dytrych GE

PubMed
Artykuły aut.:Dytrych PJ
Artykuły aut.:Borkowski P
Artykuły aut.:Dytrych GE

Copyright © 2007 by Polish Society of Child Neurologists, PTND - Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych