Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Przyczyny laryngologiczne bólów głowy ze szczególnym uwzględnieniem populacji dziecięcej


Laryngological causes of headaches with special emphasis on the pe diatric population
Klinika Neurologii Rozwojowej Katedry Neurologii Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego

https://doi.org/10.20966/chn.2016.50.369
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 89-93
Pełen tekst artykułu PDF Przyczyny laryngologiczne bólów głowy ze szczególnym uwzględnieniem
populacji dziecięcejSTRESZCZENIE
Celem pracy było omówienie laryngologicznych przyczyn bólów głowy u dzieci. Ból głowy jest najczęstszą dolegliwością pacjentów w okresie rozwojowym. Najczęściej ból głowy ma charakter pierwotny, rzadziej obserwuje się go jako objaw wtórny. Ważne jest, aby rozpoznać objawy mogące wskazywać na poważne zaburzenia wewnątrzczaszkowe. Najczęściej rozpatrywaną przyczyną laryngologicznego bólu głowy jest zapalenie zatok przynosowych i związany z tą patologią, tak zwany zatokopochodny ból głowy. Często obraz choroby jest niejednoznaczny, ponieważ kryteria rozpoznania bólu głowy typu napięciowego są w wielu punktach zbieżne z cechami zatokopochodnego bólu głowy, również zbieżne częściowo z kryteriami rozpoznania migreny bez aury. Najbardziej charakterystyczną i budząca najmniej wątpliwości przyczyną wtórnych bólów głowy jest ostre zapalenie zatok przynosowych.

Słowa kluczowe: ból głowy, zapalenie zatok, zaburzenia z bólem głowy


ABSTRACT
The purpose of this review was to summariz the laryngological causes of children headaches. Headache is the most common somatic complaint in children and adolescents. The primary headache disorders account for the majority of headaches, while secondary headaches are much less common. It is very important to recognize signs and symptoms that may indicate serious intracranial disease. The most discussed cause of laryngological headache is sinusitis and, associated with this pathology, sinus headache. Misdiagnosis of migraine and tension- type headache as sinus headache is caused by convergent diagnosis criteria. The most characteristic and least questionable cause of secondary headache is acute sinusitis.

Key words: headache, sinusitis, headache disorders


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Sillanpa M., Abu-Arafeh I.: Epidemiology of recurrent headache in children. Childhood Headache, MacKeith Press, 2002, 19–34.
[2] 
The International Classification of Headache Disorders, 3rd edition (beta version) Cephalalgia 2013; 33: 629–808.
[3] 
Winner P., Lewis D. W., Rothner D.: Headache in children and adolescents. BC Decker Inc. 2005.
[4] 
Seshia S. S., Abu-Arafeh I., Hershey A. D.: Tension-type headache in children: the Cinderella of headache disorders. Can J Neurol Sci. 2009; 36: 687–695.
[5] 
Kavuk I., Yavuz A., Cetindere U., et al.: Epidemiology of chronic daily headache. Eur J Med Res. 2003; 8: 236–240.
[6] 
European Position Paper on Rhinosinusitis and Nasal Polyps 2012. Rhinology supplement 2012; 23: 1–298.
[7] 
Balottin U., Poli P. F., Termine C., et al.: Psychopathological symptoms in child and adolescent migraine and tension-type headache: A metaanalysis. Cephalalgia, 2012; 33: 112–122.
[8] 
Lewis D. W., Qureshi F.: Acute headache in children and adolescents presenting to the emergency department. Headache 2000; 40: 200–203.
[9] 
Conicella E., Raucci U., Vanacore N., et al.: The child with headache in a Pediatric Emergency Department. Headache 2008; 48: 1005–1011.
[10] 
Scagni P., Pagliero R.: Headache in an Italian pediatric emergency department. J Headache Pain 2008; 9: 83–87.
[11] 
Parisi P., Papetti L., Spalice A., et al.: Tension-type headache in paediatric age. Acta Paediatr. 2011; 100: 491–495.
[12] 
Wilne S., Koller K., Collier J., et al.: The diagnosis of brain tumours in children: a guideline to assist healthcare professionals in the assessment of children who may have a brain tumour. Arch Dis Child. 2010; 95: 534– 539.
[13] 
Gryczyńska D.: Otorynolaryngologia Dziecięca. Bielsko-Biała 2007.
[14] 
Jones N. S.: CT of the paranasal sinuses: a review of the correlation with clinical, surgical and histopathological findings. Clinical otolaryngology and allied sciences, 2002: 27, 11–17.
[15] 
Dilling-Ostrowska E. (red.): Zespoły bólowe w neurologii dziecięcej. Wydawnictwo lekarskie PZWL, Warszawa 2005.
[16] 
Williams J., Simel D., Roberts L., et al.: Clinical evaluation for sinusitis: making the diagnosis by history and physical examination. Ann Intern Med J 1992; 117: 705–710.
[17] 
Levine H. L., Setzen M., Cady R. K., et al.: An otolaryngology, neurology, allergy, and primary care consensus on diagnosis and treatment of sinus headache. Otolaryngology-head and neck surgery: official journal of American Academy of Otolaryngology-Head and Neck Surgery 2006; 134: 516–523.
[18] 
Benninger M. S. Adult chronic rhinosinusitis: Definitions, diagnosis, epidemiology, and pathophysiology. Otolaryngology-Head & Neck Surgery. [Review], 2003:129(3 SUPPL.), 1–32.
[19] 
Babar-Craig H., Kayhanian H., De Silva D. J., et al.: Spontaneous silent sinus syndrome (imploding antrum syndrome): case series of 16 patients. Rhinology 2011; 49: 315–317.
[20] 
Agius A. M.: Long-term follow-up of patients with facial pain in chronic rhinosinusitis--correlation with nasal endoscopy and CT. Rhinology 2010; 48: 65–70.
[21] 
Mudgil S. P., Wise S. W., Hopper K. D., et al.: Correlation between presumed sinusitis-induced pain and paranasal sinus computed tomographic findings. Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma, & Immunology 2002; 88: 223–226.
[22] 
Caimmi D., Caimmi S., Labò E., et al.: Acute isolated sphenoid sinusitis in children. Am J Rhinol Allergy 2011; 25: 200–202.
[23] 
Roser T., Bonfert M., Ebinger F., et al.: Primary versus secondary headache in children: a frequent diagnostic challenge in clinical routine. Neuropediatrics 2013; 44: 34–39.
[24] 
Dilling-Ostrowska E., Lemka M., Mańkowska B., et al.: Bóle głowy w populacji dzieci szkolnych w Gdańsku. Przegl Pediatr 1997; 27: 136.
[25] 
Eross E., Dodick D., Eross M.: The Sinus, Allergy and Migraine Study (SAMS). Headache 2007; 47: 213–224.
[26] 
Khan O. A., Majumdar S., Jones N. S.: Facial pain following sinonasal surgery or facial trauma. Clinical otolaryngology and allied sciences 2002; 27: 171–174.
[27] 
Acquadro M. A., Salman S. D., Joseph M. P.: Analysis of pain and endoscopic sinus surgery for sinusitis. The Annals of otology, rhinology, and laryngology 1997; 106: 305–309.
[28] 
Bacon W. H., Krieger J., Turlot J. C., et al.: Craniofacial characteristics in patients with obstructive sleep apneas syndrome. Cleft Palate Journal 1988; 25: 374–378.
[29] 
Senbil N., Gürer Y. K., Uner C., et al.: Sinusitis in children and adolescents with chronic or recurrent headache: a case-control study. The Journal of Headache and Pain 2008; 9: 33–36.
[30] 
Mehle M. E., Kremer P. S.: Sinus CT scan findings in “sinus headache” migraineurs. Headache 2008; 48: 67–71.
[31] 
Pilarska E., Olszewska A.: Temperament traits of children with episodic tension-type headaches. European Journal of Paediatric Neurology 2009; 13: 327–331.
[32] 
Saunte C., Russell D., Sjaastad O.: Chronic paroxysmal hemicrania. IX. On the mechanism of attack-related sweating. Cephalalgia, 1983; 3: 191–199.
[33] 
Prusiński A.: Bóle głowy. Wydawnictwo Lekarskie PZWL, Warszawa 1999.
[34] 
Mierzwiński J., Fishman A. J.: Przewlekłe zapalenie ucha środkowego. [w:] Gryczyńska D. (red.): Otolaryngologia dziecięca. Alfa-Medica Press, Bielsko-Biała 2007, 95–133.
[35] 
International Classification of Sleep Disorders-ICSD. 2nd ed. Westchester, IL: American Academy of Sleep Medicine, 2005.
[36] 
Sun Jung Chang, Kyu Young Chae: Obstructive sleep apnea syndrome in children: Epidemiology, pathophysiology, diagnosis and sequelae. Korean J Pediatr 2010; 53: 863–871.
[37] 
Ji Ho Choi, Eun Joong Kim, June Choi, et al.: Obstructive Sleep Apnea Syndrome: A child is not just a small adult. Annals of Otology, Rhinology & Laryngology 2010; 119: 656–661.
[38] 
Arens R., Marcus C. L.: Pathophysiology of upper airway obstruction: a developmental perspective. Sleep, 2004; 27: 997–1019.
[39] 
Marcus C. L.: Sleep-disordered breathing in children. Am J Respir Crit Care Med 2001; 164: 16–30.
[40] 
Olesen J.: Clinical and pathophysiological observations in migraine and tension type headache explained by integration of vascular, supraspinal and myofascial inputs. Pain 1991; 46: 25–32.
[41] 
Mudgil S. P., Wise S. W., Hopper K. D., et al.: Correlation between presumed sinusitis-induced pain and paranasal sinus computed tomographic findings. Annals of allergy, asthma & immunology: official publication of the American College of Allergy, Asthma and Immunology 2002; 88:223–226.
[42] 
Jones N. S.: Midfacial segment pain: implications for rhinitis and sinusitis. Current allergy and asthma reports 2004; 4: 187–192.
[43] 
Shields G., Seikaly H., LeBoeuf M., et al.: Correlation between facial pain or headache and computed tomography in rhinosinusitis in Canadian and U.S. subjects. The Laryngoscope 2003; 113: 943–945.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Korska-Szczechowska S
Artykuły aut.:Pilarska E

PubMed
Artykuły aut.:Korska-Szczechowska S
Artykuły aut.:Pilarska E


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych