Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Cognitive functions in children and adolescents with Multiple Sclerosis – preliminary studies


Funkcje poznawcze u dzieci i młodzieży ze stwardnieniem rozsianym – badania wstępne
1Chair and Department of Developmental Neurology, Poznan University of Medical Sciences, Poland
2 Adam Mickiewicz University, Poznan, Poland

https://doi.org/10.20966/chn.2015.48.338
Neurol Dziec 2015; 24, 48: 15-22
Pełen tekst artykułu PDF Cognitive functions in children and adolescents with Multiple Sclerosis – preliminary studABSTRACT
Aim. The study of cognitive deficits in patients with multiple sclerosis is now regarded as the gold standard in the diagnosis and treatment of this disease. We present the first, so far, unpublished study of cognitive function in children and adolescents with multiple sclerosis (MS) to be undertaken in Poland. Material and methods. The participants, 21 children and adolescents with multiple sclerosis (MS), were aged from 13 to 17 years old and were recruited among patients of the Department of Developmental Neurology, Poznan University of Medical Sciences. The study concerned some of the most studied cognitive processes in MS, ie. executive functions, auditory memory, manual tasks and logical thinking on non-verbal material. The results obtained in patients with MS were compared with the matched pairs of a control group. Results. The results show some differences in the course of cognitive processes (executive functions and manual skills) between the compared groups. At the same time the studies were able to reveal that 4 of the patients displayed a severe decline in the tested functions that required neuropsychological intervention. Conclusions. Due to the practical value of neuropsychological assessment in early course of the disease this procedure is intended for patients with MS.

Key words: cognitive functions, multiple sclerosis, neuropsychology


STRESZCZENIE
Cel. Badanie procesów poznawczych u pacjentów ze stwardnieniem rozsianym, traktowane jest obecnie jako złoty standard w diagnostyce oraz leczeniu tej choroby. Prezentujemy pierwsze w Polsce dotychczas niepublikowane badania funkcji poznawczych u dzieci i młodzieży ze stwardnieniem rozsianym (SM). Materiał i metoda. 21 uczestników w wieku od 13 do 17 lat było rekrutowanych wśród pacjentów Kliniki Neurologii Rozwojowej Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Badanie dotyczyło wybranych spośród najczęściej badanych procesów poznawczych w SM, tj. procesów wykonawczych, pamięci słuchowej, tempa zadań manualnych oraz umiejętności myślenia abstrakcyjno-logicznego na materiale niewerbalnym. Uzyskane wyniki w grupie pacjentów z SM porównano z dobraną parami grupą kontrolną. Wyniki. Wyniki badań wskazują na różnice w przebiegu wybranych procesów poznawczych (procesów wykonawczych oraz umiejętności tappingu) między porównywanymi grupami. Równocześnie przeprowadzone badania pozwoliły wyłonić 4 pacjentów z poważnymi obniżeniami w badanych funkcjach, które wymagały interwencji neuropsychologicznej. Wnioski. Ze względu na wartość utylitarną przeprowadzenie badania neuropsychologicznego we wczesnej fazie choroby jest procedurą dedykowaną dla pacjentów z SM.

Słowa kluczowe: funkcje poznawcze, stwardnienie rozsiane, neuropsychologia


BIBLIOGRAPHY
[1] 
Winkelmann A., Engel C., Apel A., et al.: Cognitive impairment in multiple sclerosis. J Neurol 2007; 254 Suppl 2: II35-42.
[2] 
Rogers J.M., Panegyres P.K.: Cognitive impairment in multiple sclerosis: evidence-based analysis and recommendations. J Clin Neurosci 2007; 14: 919-927.
[3] 
Stoquart-Elsankari S., Perin B., Lehmann P., et al.: Cognitive forms of multiple sclerosis: report of a dementia case. Clin Neurol Neurosurg 2010; 112: 258-260.
[4] 
Karlinska I., Selmaj K.: [Cognitive impairment in multiple sclerosis]. Neurol Neurochir Pol 2005; 39: 125-133.
[5] 
McCann K.K., Farmer J.E., Patel N.: Childhood-onset multiple sclerosis and mood disorders: a case study. Child Neuropsychol 2004; 10: 102-116.
[6] 
Banwell B.L.: Pediatric multiple sclerosis. Curr Neurol Neurosci Rep 2004; 4: 245-252.
[7] 
MacAllister W.S., Belman A.L., Milazzo M., et al.: Cognitive functioning in children and adolescents with multiple sclerosis. Neurology 2005; 64: 1422-1425.
[8] 
Amato M.P., Goretti B., Ghezzi A., et al.: Cognitive and psychosocial features of childhood and juvenile MS. Neurology 2008; 70: 1891-1897.
[9] 
Till C., Ghassemi R., Aubert-Broche B., et al.: MRI correlates of cognitive impairment in childhood-onset multiple sclerosis. Neuropsychology 2011; 25: 319-332.
[10] 
Julian L., Serafin D., Charvet L., et al.: Cognitive impairment occurs in children and adolescents with multiple sclerosis: results from a United States network. J Child Neurol 2013; 28: 102-107.
[11] 
Charvet L.E., O’Donnell E.H., Belman A.L., et al.: Longitudinal evaluation of cognitive functioning in pediatric multiple sclerosis: report from the US Pediatric Multiple Sclerosis Network. Mult Scler 2014; 20: 1502-1510.
[12] 
Chipchase S.Y., Lincoln N.B., Radford K.A.: Measuring fatigue in people with multiple sclerosis. Disabil Rehabil 2003; 25: 778-784.
[13] 
Alpherts W.C., Vermeulen J., Franken M.L., et al.: Lateralization of auditory rhythm length in temporal lobe lesions. Brain Cogn 2002; 49: 114-122.
[14] 
Nyhus E., Barcelo F.: The Wisconsin Card Sorting Test and the cognitive assessment of prefrontal executive functions: a critical update. Brain Cogn 2009; 71: 437-451.
[15] 
Schulz D., Kopp B., Kunkel A., et al.: Cognition in the early stage of multiple sclerosis. J Neurol 2006; 253: 1002-1010.
[16] 
Santiago O., Guardia J., Casado V., et al.: Specificity of frontal dysfunctions in relapsing-remitting multiple sclerosis. Arch Clin Neuropsychol 2007; 22: 623-629.
[17] 
Alusi S.H., Glickman S., Patel N., et al.: Target board test for the quantification of ataxia in tremulous patients. Clin Rehabil 2003; 17: 140-149.
[18] 
Bergendal G., Martola J., Stawiarz L., et al.: Callosal atrophy in multiple sclerosis is related to cognitive speed. Acta Neurol Scand 2013; 127: 281-289.
[19] 
Banwell B.L., Anderson P.E.: The cognitive burden of multiple sclerosis in children. Neurology 2005; 64: 891-894.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Kaczmarek I
Artykuły aut.:Wencel-Warot A
Artykuły aut.:Kupczyk K
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Gorczyński W
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Kaczmarek I
Artykuły aut.:Wencel-Warot A
Artykuły aut.:Kupczyk K
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Gorczyński W
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych