Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczce


Magnetic resonance spectroscopy in epilepsy
1Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
2 Zakład Neuroradiologii Katedry Radiologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
3 II Zakład Radiologii Ogólnej Katedry Radiologii UM im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Neurol Dziec 2008; 17, 34: 61-64
Pełen tekst artykułu PDF Rola spektroskopii rezonansu magnetycznego w padaczceSTRESZCZENIE
Spektroskopia rezonansu magnetycznego jest metodą coraz częściej wykorzystywaną w neuroradiologii. Umożliwia analizę metabolizmu badanej tkanki i stanowi uzupełnienie strukturalnych metod neuroobrazowych. Znajduje zastosowanie w diagnostyce neurologicznej, zwłaszcza chorób neurodegeneracyjnych, metabolicznych, nowotworowych, zapalnych, niedokrwiennych, dysplazji korowych, heterotopii i innych. Celem pracy było przedstawienie zastosowania tej techniki w diagnostyce padaczki. Wyniki. Spektroskopię rezonansu magnetycznego wykorzystuje się w badaniach nad padaczką częściową i uogólnioną, poszukując przyczyn tych schorzeń. Umożliwia ona także monitorowanie leczenia chirurgicznego jak i farmakoterapii. Wnioski. Rozwój metod spektroskopowych może przyczynić się do pogłębienia wiedzy na temat patogenezy padaczki.

Słowa kluczowe: spektroskopia rezonansu magnetycznego, padaczka


ABSTRACT
The usefulness of magnetic resonance spectroscopy in neuroradiology is still increasing. Due to analysis use of the tissue metabolism, it could be considered as supplementary method to MR images. Magnetic resonance spectroscopy finds application in neurological diagnostics, especially in neurodegenerative and metabolic disorders, neoplastic, inflammatory and ischemic diseases, cortical dysplasia, heterotopy and others. It is more frequently use for diagnostics of epilepsy. Aim of the study was the presentation of the use of magnetic resonance spectroscopy in the diagnosis of epilepsy. Results. Magnetic resonance spectroscopy is as a method which enables to investigate the causes in partial and generalized epilepsy as well. It makes also possible surgical treatment and pharmacotherapy monitoring. Conclusions. The development of spectroscopy methods could enrich our knowledge concerning pathogenesis of epilepsy.

Key words: Magnetic resonance spectroscopy, epilepsy


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Michalska J
Artykuły aut.:Kociemba W
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Stajgis M
Artykuły aut.:Paprzycki W

PubMed
Artykuły aut.:Michalska J
Artykuły aut.:Kociemba W
Artykuły aut.:Steinborn B
Artykuły aut.:Stajgis M
Artykuły aut.:Paprzycki W


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych