Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Padaczka u dziecka i jej wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania rodziny


Children Epilepsy and its effect on chosen aspects of family life
Zakład Psychologii Medycznej, Warszawski Uniwersytet Medyczny

Neurol Dziec 2008; 17, 34: 55-59
Pełen tekst artykułu PDF Padaczka u dziecka i jej wpływ na wybrane aspekty funkcjonowania rodzinySTRESZCZENIE
W artykule przedstawiono wybrane psychospołeczne problemy funkcjonowania rodzin dzieci chorych na padaczkę. Szczególną uwagę zwrócono na przebieg procesu adaptacyjnego rodziców do sytuacji związanej z diagnozą choroby i towarzyszące temu procesowi problemy. Uwzględniając systemowe podejście do problematyki zdrowia i choroby wskazano na konieczność optymalizacji funkcjonowania rodziny dziecka chorego na padaczkę. Z uwagi na możliwość wystąpienia w rodzinach dzieci chorych na padaczkę zaburzeń i problemów emocjonalnych przedstawiono również formy działań wspierających rodziny, które zmagają się z problemami wynikającymi z przewlekłej choroby dziecka.

Słowa kluczowe: padaczka, dziecko, proces adaptacyjny, rodzina jako system


ABSTRACT
In this paper we introduce some of the problems with family life of families with epileptic children. Main attention is paid to the parents’ adaptation process, related to diagnosis and problems it may cause. Including system approach to the problem of health and illness, we point out the necessity of optimizing family functioning. In regard to the probability of appearance of emotional disorders and problems we advise methods of furtherance the family, which is exposed to problems related to the childes chronic illness.

Key words: epilepsy, child, adaptation process, family as a system


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Rozenek H
Artykuły aut.:Owczarek K

PubMed
Artykuły aut.:Rozenek H
Artykuły aut.:Owczarek K


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych