Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadku


Movement disorders during sleep in children – a case report
Pracownia Polisomnografii i Badań Snu Dzieci i Młodzieży
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 85-89
Pełen tekst artykułu PDF Zaburzenia ruchowe podczas snu u dzieci – opis przypadkuSTRESZCZENIE
Opublikowana w roku 2005 druga wersja Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Snu wyodrębniła nową kategorie: zaburzenia ruchowe związane ze snem, do której należą m.in. zaburzenia z rytmicznymi ruchami w czasie snu (RMD). RMD obejmują powtarzalne, stereotypowe i rytmiczne ruchy głowy lub całego ciała, występujące podczas zasypiania i we wszystkich stadiach snu. Ruchy te najczęściej pojawiają się w stadium 1 snu NREM, a najrzadziej we śnie REM. Epizody częściej obserwuje się u niemowląt i małych dzieci, a ich częstotliwość występowania z wiekiem maleje. Klasyfikacja wyodrębnia 3 podtypy tego zaburzenia: kołysanie ciała (body rocking), uderzanie głową (head banging), obracanie głową (head rolling). Pacjenci często prezentują kombinacje wymienionych podtypów. Przed postawieniem rozpoznania RMD należy przeprowadzić różnicowanie z innymi zaburzeniami, podczas których występują rytmiczne ruchy. Celem pracy jest prezentacja przypadku klinicznego i diagnostyki różnicowej 5-letniej dziewczynki, która podczas zasypiania reprezentowała rytmiczne ruchy głową o charakterze uderzania w poduszkę.

Słowa kluczowe: badania polisomnograficzne z videometrią, klasyfikacja ICSD-2, zaburzenia ruchowe związanie ze snem, zaburzenia z rytmicznymi ruchami w czasie snu


ABSTRACT
In 2005 the second version of the International Classification of Sleep Disorders has identified a new category: sleep related movement disorders, which include, among others rhythmic movement disorder during sleep (RMD). RMD consists of repetitive, stereotyped and rhythmic movements of large muscle groups that occur predominantly during drowsiness and sleep. These movements usually occur in stage 1 NREM sleep and rarely in REM sleep. Episodes are often seen in infants and young children, and their frequency decreases with age. The classification distinguishes three subtypes of the disorder: rocking body (body rocking), hitting the head (head banging), turning the head (head rolling). Body rocking, head banging and head rolling are the most prevalent types of RMD. Patients may also present a combination of the above movements. Aim of this study is to present the clinical and differential diagnosis of five year old girl, who represented during the onset of sleep rhythmic movements of striking head on the pillow.

Key words: classification ICSD-2, polysomnography study with video, rhythmic movement disorder, sleep related movement disorders


PIŚMIENNICTWO
[] 
Skalski M. Sen i jego zaburzenia Przewodnik Lekarza 2003; 6: 128–133.
[] 
Happe S., Ludemann P., Ringelstein E.B.: Persistence of rhythmic movement disorder beyond childhood. Mov Disord 2000; 15: 1296– 1298.
[] 
Manni R., Tartara A.: Clonazepam treatment of rhythmic movement disorders. Sleep 1997; 20: 812.
[] 
Attarian H., Ward N., Schuman C.: A multigenerational family with persistent sleep related rhythmic movement disorder (RMD) and insomnia. Journal of Clinical Sleep Medicine 2009; 5: 571–572.
[] 
Terzano M. G., Parrino L., Smerieri A. et al.: Consensus report. Atlas, rules, and recording techniques for the scoring of cycling alternating pattern (CAP) in human sleep. Sleep Medicine 2001; 2: 537–553.
[] 
Żarowski M., Steinborn B.: Zaburzenia snu w zespole nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi. Neurol Dziec 2008; 17: 49–54.
[] 
Parrino L., Smerieri A., Spaggiari M.C., et al.: Cyclic alternating pattern (CAP) and epilepsy during sleep: how a physiological rhythm modulates a pathological event. Clinical Neurophysiology 2000; 111: 39–46.
[] 
Kohyama J., Matsukurab F., Kimurac, et al.: Rhythmic movement disorder: polysomnographic study and summary of reported cases. Brain and Development 2002; 24: 33–38.
[] 
Manni R., Terzaghi M., Sartori I., et al.: Rhythmic movement disorder and cyclic alternating pattern during sleep: a video-polysomnographic study in a 9-year-old boy. Movement Disorders 2004; 19: 1186–1190.
[] 
Zając A., Skowronek-Biała B., Wesołowska E., et al.: Wstępne wyniki badań wideoelektroencefalograficznych i polisomnograficznych zaburzeń snu u dzieci. Przegląd Lekarski 2009; 11: 988–991.
[] 
Rechtschaffen A, Kales A: A manual of standardized, techniques and scoring system for sleep stages in human subjects. Washington DC, US Government Printing Office, NIH Publication 1968.
[] 
ICSD, American Academy of Sleep Medicine. International classification of sleep disorders, 2th ed.: Diagnostic and coding manual. 2005, Westchester, Illinois: American Academy of Sleep Medicine.
[] 
Mindell J. A., Meltzer L. J.: Behavioural Sleep Disorders in Children and Adolescents. Annals Academy of Medicine Singapore 2008; 37: 722–728.
[] 
Newell, K.M., Incledon T., Bodfish J.W., et al.: Variability of stereotypic body-rocking in adults with mental retardation. Am J Ment Retard 1999; 104: 279–288.
[] 
Mayer, G., Wilde-Frenz J., Kurella B.: Sleep related rhythmic movement disorder revisited. J Sleep Res 2007; 16: 110–116.
[] 
Avidan, A.Y., P.C. Zee, Handbook of Sleep Medicine. [red.] Lippincott Williams & Wilkins 2006.
[] 
Khan A., Auger R. R., Kushida C.A., et al.: Rhythmic movement disorder. Sleep Medicine 2008; 9: 329–330.
[] 
Dyken M.E., Lin-Dyken D.C., Yamada T.: Diagnosing rhythmic movement disorder with video polisomnography. Pediatric Neurology 1997; 16: 37–41.
[] 
Walters, A.S.: Clinical identification of the simple sleep-related movement disorders. Chest 2007; 131: 1260–1266.
[] 
Cieślik M., Żarowski M., Steinborn B.: Polysomnographic studies in sleep related movement disorders in children. Current topics on clinical neurophysiology, physiotherapy and manual therapy. Ed. by: Huber J., Wytrążek M., Lipiec J., Kulczyk A. Poznań 2011, 93–105.
[] 
Żarowski M., Steinborn B.: Zaburzenia zasypiania i ciągłości snu u dzieci. Przewodnik Lekarza 2004; 11/12: 22–25.
[] 
Stepanova I., Nevsimalova S., Hanusova J.: Rhythmic movement disorder in sleep persisting into childhood and adulthood. Sleep 2005; 28: 851–857.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Cieślik M
Artykuły aut.:Drzewiecka M
Artykuły aut.:Piasna A
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Cieślik M
Artykuły aut.:Drzewiecka M
Artykuły aut.:Piasna A
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych