Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole Downa


Neurophysiological basis of muscle hypotonia in Down syndrome
Klinika Neurologii i Rehabilitacji Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 65-69
Pełen tekst artykułu PDF Neurofizjologiczne podłoże hipotonii mięśniowej w zespole DownaSTRESZCZENIE
Zespół Downa (ZD) charakteryzuje się dużą zmiennością obrazu klinicznego w zakresie kontroli ruchu, koordynacji i umiejętności. W piśmiennictwie większość autorów uważa, że hipotonia mięśniowa jest główną przyczyną różnic w rozwoju ruchowym dzieci zdrowych i dzieci z ZD. Niniejsza praca jest próbą podsumowania aktualnej wiedzy na temat hipotonii mięśniowej i jej wpływu na rozwój ruchowy w ZD. Uważano, że spowodowana jest obniżona pobudliwością motoneuronów i patologią odruchu rozciągowego. Obecne prace zwracają uwagę na ontogenetyczne różnice rozwojowe w mechanizmie kontroli postawy. Zaobserwowano szczególną potrzebę badań obiektywizujących ocenę napięcia mięśniowego i poszukiwania właściwych programów terapeutycznych, opartych na wiedzy o neurofizjologicznej odmienności rozwoju psychoruchowego w ZD.

Słowa kluczowe: zespół Downa, hipotonia, kontrola ruchu


ABSTRACT
Down syndrome (DS) is characterized by variable clinical picture in the range of motion control, coordination and skills. Most authors believe that muscle hypotonia is the main cause of differences in motor development in healthy children and children with Down syndrome. It was thought that it is caused by reduced excitability of motor neurons and pathological stretch reflex. Current studies suggest ontogenetic developmental differences in the mechanism of postural control. This paper is an attempt to summarize the current knowledge on muscle hypotonia and its effect on motor development in Down syndrome. There was a particular need for research of objective assessment of muscle tone and search for appropriate treatment programs, based on the knowledge of the neurophysiological differences in psychomotor development in Down syndrome

Key words: Down syndrome, hypotonia, motion control


PIŚMIENNICTWO
[] 
Casabona A., Valle M.S., Pisasale M., et al.: Functional assessments of the knee joint biomechanics by using pendulum test in adults with Down syndrome. J Appl Physiol 2012; 113: 1747–1755.
[] 
Dugdale T.W., Renshaw T.S.: Instability of the patellofemoral joint in Down syndrome. J Bone Joint Surg Am 1986; 68: 405–413.
[] 
Semine A.A., Ertel A.N., Goldberg M.J., et al.: Cervical-spine instability in children with Down syndrome (trisomy 21). J Bone Joint Surg Am 1978; 60: 649–652.
[] 
Lott I.T.: Neurological phenotypes for Down syndrome across the life span. Prog Brain Res 2012; 197:101–121.
[] 
Quarello E., Guimiot F., Moalic J.M., et al.: Quantitative evaluation of collagen type VI and SOD gene expression in the nuchal skin of human fetuses with trisomy 21. Prenat Diagn 2007; 27: 926–931.
[] 
Selby-Silverstein L., Hillstrom H.J., Palisano R.J.: The effect of foot orthoses on standing foot posture and gait of young children with Down syndrome. NeuroRehabilitation 2001; 16: 183–193.
[] 
Latash M., Wood L., Ulrich D.: What is currently known about hypotonia, motor skill development, and physical activity in Down syndrome. Down Syndrome Research and Practice 2008. doi:10.3104/reviews.2074 Address: http://www.down-syndrome.org/reviews/2074.
[] 
Feldman A.G.: Once more on the equilibrium-point hypothesis (model) for motor control. J Mot Behav 1986; 18: 17–54.
[] 
Aruin A.S., Almeida G.L.: A coactivation strategy in anticipatory postural adjustments in persons with Down syndrome. Motor Control 1996; 1: 178–191.
[] 
Aruin A.S., Almeida G.L., Latash M.L.: Organization of a simple two-joint synergy in individuals with Down syndrome. Am J Ment Retard 1996; 101: 256–268.
[] 
Chang C.L., Kubo M., Ulrich B.D.: Emergence of neuromuscular patterns during walking in toddlers with typical development and with Down syndrome. Hum Mov Sci 2009; 28: 283–296.
[] 
Marecki B.: Anatomia funkcjonalna w zakresie studiów wychowania fizycznego i fizjoterapii. AWF, Poznań 2004.
[] 
Latash M.L., Anson J.G.: Synergies in health and disease: relations to adaptive changes in motor coordination. Phys Ther 2006; 86: 1151– 1160.
[] 
Latash M.L., Almeida G.L., Corcos D.M.: Pre-programmed reactions in individuals with Down syndrome: The effects of instruction and predictability of the perturbation. Arch Phys Med Rehabil 1993; 73: 391–399.
[] 
Shumway-Cook A., Woollacott M.H.: Dynamics of postural control in the child with Down Syndrome. Phys Ther 1985; 65: 1315–1322.
[] 
Rigoldi C., Galli M., Albertini G.: Gait development during lifespan in subjects with Down syndrome. Res Dev Disabil 2011; 32: 158–163.
[] 
Galli M., Rigoldi C., Brunner R., et al.: Joint stiffness and gait pattern evaluation in children with Down syndrome. Gait Post 2008; 28: 502– 506.
[] 
Cimolin V., Galli M., Grugni G., et al.: Gait patterns in Prader-Willi and Down syndrome patients. J Neuroeng Rehabil 2010; 7: 28.
[] 
Latash M.L.: Learning motor synergies by persons with Down syndrome. J Intellect Disabil Res 2007; 51: 962–971.
[] 
Sadowska L., Mysłek-Prucnal A., Gruna-Ożarowska A.: Medyczne podstawy zaburzeń struktury i funkcji u dzieci z zespołem Downa. [w:] Wspomaganie rozwoju dzieci z zespołem Downa – teoria i praktyka. Kaczmarek B.B. [red.] Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
[] 
Śmigielska-Kuzia J., Boćkowski L., Sobaniec W., et al.: A volumetric magnetic resonance imaging study of brain structures in children with Down syndrome. Neurol Neurochir Pol. 2011; 45: 363–369.
[] 
Rigoldi C., Galli M., Mainardi L., et al.: Postural control in children, teenagers and adults with Down syndrome. Res Dev Disabil 2011; 32: 170–175.
[] 
Olchowik B., Śmigielska-Kuzia J., Otapowicz, D., et al.: Stymulacja rozwoju psychoruchowego u dzieci z zespołem Downa - założenia teoretyczne i praktyczne. Klinika Pediatryczna 2010; 18: 69–74.
[] 
Morris A.F., Vaughan S.E., Vaccaro P.: Measurements of neuromuscular tone and strength in Down’s syndrome children. J Ment Defic Res 1982; 26: 41–46.
[] 
Palisano R.J., Walter S.D., Russell D.J., et al.: Gross motor function of children with down syndrome: creation of motor growth curves. Arch Phys Med Rehabil 2001; 82: 494–500.
[] 
Crawford T.O.: Wiotkie dziecko. [w:] Neurologia w praktyce klinicznej. Zasady diagnostyki i postępowania. Tom I. Bradley W.G., Daroff R.B., Fenichel G.M., Jankovic J., Wydawnictwo Czelej, Lublin 2007.
[] 
Błaszczyk J.W.: Biomechanika kliniczna. Podręcznik dla studentów medycyny i fizjoterapii. PZWL, Warszawa 2004.
[] 
Jaroszyk F. [red.]: Biofizyka – podręcznik dla studentów, PZWL, Warszawa 2009.
[] 
Taylor D.C., Dalton J.D. Jr., Seaber A.V. et al.: Viscoelastic properties of muscle-tendon units. The biomechanical effects of stretching. Am J Sports Med 1990; 18: 300–309.
[] 
Magnusson S.P., Julsgaard C., Aagaard P., et al.: Viscoelastic properties and flexibility of the human muscle-tendon unit in benign joint hypermobility syndrome. Rheumatol 2001; 28: 2720–2725.
[] 
Rombaut L., Malfait F., De Wandele I., et al.: Muscle-tendon tissue properties in the hypermobility type of Ehlers-Danlos syndrome. Arthritis Care Res 2012; 64: 766–772.
[] 
Bodensteiner J.B.: The evaluation of the hypotonic infant. Semin Pediatr Neurol 2008; 15: 10–20.
[] 
Down J.L.H.: Observations on an ethnic classification of idiots. London Hosp. Clin Lect Rep 1866; 3: 259.
[] 
Taylor B.A., Ellis E., Haran D.: The Reliability of Measurement of Postural Alignment to Assess Muscle Tone Change. Physiotherapy 1995; 81: 485–490.
[] 
Cowley P.M., Ploutz-Snyder L.L., Baynard T., et al.: Physical fitness predicts functional tasks in individuals with Down syndrome. Med Sci Sports Exerc 2010; 42: 388–393.
[] 
Prechtl H.F.R.: General movement assessment as a method of developmental neurology: new paradigms and their consequences. Dev Med Child Neurol 2001; 43: 836–842.
[] 
Kozubski W.; Liberski P.: Neurologia. Podręcznik dla studentów medycyny. PZWL, Warszawa 2011.
[] 
Levin M.F., Feldman A.G.: The role of stretch reflex threshold regulation in normal and impaired motor control. Brain Res 1994; 657: 23–30.
[] 
Jobin A., Levin M.F.: Regulation of stretch reflex threshold in elbow flexors in children with cerebral palsy: a new measure of spasticity. Dev Med Child Neurol 2000; 42: 531–540.
[] 
Zajac F.E.: Muscle and tendon: Properties, models, scaling, and application to biomechanics and motor control. Crit Rev Biomed Eng 1989; 17: 359–411.
[] 
Lam M.Y., Hodges N.J., Virji-Babul N., et al.: Evidence for slowing as a function of index of difficulty in young adults with Down syndrome. Am J Intellect Dev Disabil. 2009; 114: 411–426.
[] 
Borg T.K., Caulfield J.B.: Morphology of connective tissue in skeletal muscle. Tissue Cell 1980; 12; 197–207.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Śmigielska-Kuzia J
Artykuły aut.:Jakubiuk-Tomaszuk A
Artykuły aut.:Sobaniec P

PubMed
Artykuły aut.:Olchowik B
Artykuły aut.:Sendrowski K
Artykuły aut.:Śmigielska-Kuzia J
Artykuły aut.:Jakubiuk-Tomaszuk A
Artykuły aut.:Sobaniec P


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych