Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej noworodków


Therapeutic hypothermia in hypoxic-ischemic encepalopathy of neonates
Klinika Neurologii i Epileptologii Instytutu "Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka" w Warszawie

Neurol Dziec 2012; 21, 43: 11-17
Pełen tekst artykułu PDF Zastosowanie hipotermii leczniczej w encefalopatii niedotlenieniowoniedokrwiennej
noworodkówSTRESZCZENIE
Okołoporodowa encefalopatia niedotlenieniowo-niedokrwienna (ENN) jest nadal bardzo ważną przyczyną mózgowego porażenia dziecięcego i objawowej padaczki. Dotychczas opublikowane wyniki badań dotyczących odległych skutków niedotlenienia okołoporodowego przed wprowadzeniem hipotermii leczniczej wskazują, że różnego stopnia deficyty neurologiczne w wieku 5 lat były stwierdzane u 6–21% dzieci z umiarkowaną i u 42-100% dzieci z ciężką encefalopatią. Zastosowanie hipotermii leczniczej w zapobieganiu powikłań niedotlenienia u noworodków donoszonych zostało zaakceptowane przez Amerykańską Agencję ds. Żywności i Leków (FDA, Food and Drug Administration) w 2006 roku. Od kilku lat ta metoda terapeutyczna jest też stosowana w niektórych polskich oddziałach intensywnej opieki neonatologicznej. W pracy przedstawiono: mechanizmy działania, zasady kwalifikacji, metody i działania niepożądane hipotermii leczniczej oraz ocenę jej skuteczności. Przedstawiono również zmiany patologiczne stwierdzane w badaniach metodą rezonansu magnetycznego (MRI) u noworodków z ENN leczonych z zastosowaniem hipotermii. Omówiono też różne próby zastosowania innych neuroprotekcyjnych terapii dodanych do hipotermii leczniczej. Na podstawie opublikowanych 6–7-letnich obserwacji dzieci, u których zastosowano hipotermię, przeanalizowano odległe efekty takiego leczenia encefalopatii niedotlenieniowo-niedokrwiennej noworodków. Wykazano, że u noworodków z encefalopatią niedotlenieniowo- -niedokrwienną ta terapeutyczna możliwość kontrolowanego obniżenia temperatury ciała o 3–4°C przez 72 godziny może zmniejszyć uszkodzenie mózgu i poprawić rokowanie dotyczące występowania następstw neurologicznych, w tym mózgowego porażenia dziecięcego i padaczki.

Słowa kluczowe: okołoporodowa encefalopatia niedotlenieniowo- niedokrwienna, hipotermia, mózgowe porażenie dziecięce, padaczka


ABSTRACT
Perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy (HIE) is still the important cause of the cerebral palsy and symptomatic epilepsy. The results of the clinical trials concerning long term outcomes of HIE before implementation of the therapeutic hypothermia suggested, that neurological deficits after acute perinatal asphyxia were present at the age of 5 year-olds from 6% to 21% with moderate and from 42% till 100% of children with severe encephalopathy. The incorporation of therapeutic hypothermia in prevention of asphyxia’s complications in term neonates was accepted by Food and Drug Administration (FDA) in 2006. For a few years this method of treatment has been used in some neonatal intensive care units in Poland, too. The mechanisms of action, rules of qualification, methods and side effects and efficacy of therapeutic hypothermia are presented in the paper. The pathological changes stated with the magnetic resonance imaging in the brains of neonates with HIE treated with hypothermia were also discussed. Different neuroprotective addictive therapies used with therapeutic hypothermia are described. Based on the published results of 6–7 years long follow-up, the neurodevelopmental outcome of children with HIE treated with hypothermia were analyzed. It was confirmed, that in neonates with hypoxic- ischemic encephalopathy the therapeutic possibility to decrease the body temperature from 3°C to 4°C during 72 hours can reduce brain injury and improve neurological outcome by diminishing risk of the cerebral palsy and epilepsy.

Key words: perinatal hypoxic-ischemic encephalopathy, hypothermia, cerebral palsy, epilepsy


PIŚMIENNICTWO
[] 
Roka A., Azzopardi D.: Therapeutic hypothermia for neonatal hypoxic ischaemic encephalopathy. Early Hum. Dev. 2010; 86: 361–367.
[] 
Higgins R.D., Raju T., Edwards A.D., et al.: Hypotermia and other treatment options for neonatal encephalopathy: An executive summary of the Eunice Kennedy Shriver NICHD Workshop. J Pediatr 2011; 159: 851–858.
[] 
Bonifacio S.L.: A new neurological focus in neonatal intensive care. Nat. Rev. Neurol. 2011; 7: 485–494.
[] 
Azzopardi D., Strohm B., Linsell L., et al., on behalf of the UK TOBY Cooling Register (2012): Implementation and Conduct of Therapeutic Hypothermia for Perinatal Asphyxial Encephalopathy in the UK – Analysis of National Data. PLoS ONE 7(6): e38504.
[] 
Jacobs S., Hunt R., Tarnow-Mordi W., et al.: Cooling for newborns with hypoxic ischaemic encephalopathy. Cochrane Database Syst. Rev. 2007.
[] 
Shankaran S.: Childhood outcomes after hypothermia for neonatal encephalopathy. N. Eng. J. Med. 2012; 366: 2085–2092.
[] 
Shah P.S.: Hypothermia: a systematic review and meta-analysis of clinical trials. Seminars in Fetal & Neonatal Medicine 2010; 15: 238– 246.
[] 
Edwards A.D., Brocklehurst P., Gunn A.J., et al.: Neurological outcomes at 18 months of age after moderate hypothermia for perinatal hypoxic ischaemic encephalopathy: synthesis and meta-analysis of trial data. BMJ 2010; 340: c3–63.
[] 
Barkovich A.J., Hajnal B.L., Vigneron D., et al.: Prediction of neuromotor outcome in perinatal asphyxia: evaluation of MR scoring systems. AJNR Am. J. Neuroradiol. 1998; 19: 143–149.
[] 
Sarkar S., Donn S.M., Bapuraj JR., et al.: Distribution and severity of hypoxic-ischaemic lesions on brain MRI following therapeutic cooling: selective head versus whole body cooling. Arch. Dis. Child Fetal Neonatal Ed. 2012; 97: 335–339.
[] 
Rutherford M., Ramenghi L.A., Edwards A.D., et al.: Assessment of brain tissue injury after moderate hypothermia in neonates with hypoxic-ischaemic encephalopathy: a nested substudy of a randomised controlled trial. Lancet Neurol. 2010; 9: 39–45.
[] 
Shankaran S., Barnes P.D., Hintz S.R., et al.: Brain injury following trial of hypothermia for neonatal hypoxic-schemic encephalopathy Arch. Dis. Child Fetal Neonatatal Ed. 2012; 97: 398–404.
[] 
Sarnat H.B., Sarnat M.S.: Neonatal encephalopathy following fetal distress. A clinical and encephalographic study. Arch. Neurol. 1976; 33: 696–705.
[] 
Thompson C.M., Puterman A.S., Linley L.L., et al.: The value of scoring system for hypoxic ischaemic encephalopathy in predicting neurodevelopmental outcome. Acta Paediatr. 1997; 86: 757–761.
[] 
Gluckman P.D., Wyatt J.S., Azzopardi D., et al.: Selective head cooling with mild systemic hypothermia after neonatal encephalopathy: multicentre randomised trial. Lancet 2005; 365: 663–670.
[] 
Shankaran S., Laptook A.R., Ehrenkranz R.A., et al.: Whole body hypothermia for neonates with hypoxic-ischemic encephalopathy. N. Engl. J. Med. 2005; 353: 1574–1584.
[] 
Azzopardi D.V., Strohm B., Edwards A.D., et al.: Moderate hypothermia to treat perinatal asphyxial encephalopathy. N Engl J Med 2009; 361: 1349–1358.
[] 
UK TOBY Cooling Register Clinician’s Handbook [24 screen pages] Address: https://www.npeu.ox.ac.uk/files/downloads/tobyregister/Register-Clinicans-Handbook1-v4-07-06-10.pdf.
[] 
Nolan J.P., Soar J., Ziderman D.A., et al.: European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2010 Section 1 Executive summary Resuscitation 81(2010) 1219–1276.
[] 
Polderman K.H.: Mechanism of action, physiological effects, and complications of hypothermia Crit. Care Med. 2009; 37[Suppl]: 186– 202.
[] 
NICE guidelines – NHS interventional procedure guidance 347 – Therapeutic hypothermia with intracorporeal temperature monitoring for hypoxic perinatal brain injury, May 2010, Address: http://www.nice.org.uk.
[] 
BAPM Position Statement on Therapeutic Cooling for Neonatal Encephalopathy [5 screen pages] – Address: http://www.bapm.org/publications/documents/guidelines/Position_Statement_Therapeutic_Cooling_Neonatal_Encephalopathy_July%202010.pdf.
[] 
Kattwinkel J., Perlman J.M., Aziz K., et al.: Part 15: neonatal resuscitation: 2010 American Heart Association Guidelines for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care Circulation 2010; 122: S909–S919.
[] 
Johnston M.V., Faterni A., Wilson M.A., et al.: Treatment advances in neonatal neuroprotection and neurointensive care. Lancet Neurol. 2011; 10: 372–382.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Nowacka-Gotowiec M
Artykuły aut.:Dunin-Wąsowicz D

PubMed
Artykuły aut.:Nowacka-Gotowiec M
Artykuły aut.:Dunin-Wąsowicz D


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych