Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Somnambulizm – opis przypadku


Somnambulism – case report
Katedra i Klinika Neurologii Wieku Rozwojowego Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Neurol Dziec 2011; 20, 40: 91-99
Pełen tekst artykułu PDF Somnambulizm – opis przypadkuSTRESZCZENIE
Celem pracy jest przedstawienie różnicowania epizodów somnambulizmu od innych zaburzeń czynności ruchowych w czasie snu na podstawie opisu przypadku. W diagnostyce różnicowej somnambulizmu należy wziąć pod uwagę inne parasomnie, które w obrazie klinicznym mogą przypominać epizody somnambulizmu (lęki nocne, koszmary senne, zaburzenia zachowania w fazie snu REM) oraz nocne napady padaczkowe z płata czołowego i nocne napady panicznego lęku. Somnambulizm należy do parasomnii i wraz z lękami nocnymi oraz z wybudzeniami z dezorientacją tworzy podgrupę zaburzeń wybudzania. Epizody somnambulizmu występują głównie podczas snu głębokiego (głównie stadia 3 i 4 NREM, czasem w stadium 2) w pierwszej połowie nocy i objawiają się chodzeniem ze zmiennym stanem świadomości oraz zaburzeniami własnej oceny. Epizody często poprzedzone są siadaniem na łóżku i rozglądaniem się wkoło z dezorientacją. Rozpowszechnienie somnambulizmu w populacji dziecięcej szacuje się na około 17% ze szczytem występowania w wieku 11–12 lat i następnie z wiekiem liczba chorych stopniowo maleje. Rozpoznanie somnambulizmu oparte jest na kryteriach Międzynarodowej Klasyfikacji Zaburzeń Snu z 2005 r. Badanie wideo EEG-polisomnografia nie jest konieczne do postawienia ostatecznego rozpoznania, ale uznawane jest za „złoty standard” w diagnostyce różnicowej epizodów nocnych.

Słowa kluczowe: somnambulizm, parasomnie, nocne napady padaczkowe z płata czołowego, nocne napady panicznego lęku


ABSTRACT
The goal of this article is to present the differentiation of the episodes of sleepwalking from other movement disorders during sleep based on the description of the case report. The differentiation should take into account other parasomnias, where the clinical picture may resemble episodes of sleepwalking (night fears, nightmares, abnormal behavior during REM sleep), nocturnal frontal lobe epilepsy and nocturnal panic attacks. Somnambulism is a parasomnia and together with sleep terrors and confousial arousal forms the subgroup of arousal disorders. Episodes occur on NREM sleep (stages 3 and 4, occasionally stage 2) during the first half of the night and they culminate in walking around in an altered state of consciousness and impaired judgment. Episodes are often preceded by sitting down on the bed and looking around in confusion. The prevalence of sleepwalking in the pediatric population is estimated at approximately 17% with the peak of incidence at the age of 11–12 years and then the number of patients gradually decreases. The diagnosis of sleepwalking is placed under the criteria of the International Classification of Sleep Disorders in 2005. Study video-EEG polysomnography is not necessary to bring the final diagnosis, but it is the “golden standard” in the differential diagnosis of nocturnal episodes.

Key words: somnambulism, parasomnias, nocturnal frontal lobe epilepsy, nocturnal panic attacks


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Agargun M.Y., Cilli A.S., Sener S., et al.: The prevalence of parasomnias in preadolescent school-aged children: a Turkish sample. Sleep 2004; 27: 701–705.
[1] 
Agargun M.Y., Cilli A.S., Sener S., et al.: The prevalence of parasomnias in preadolescent school-aged children: a Turkish sample. Sleep 2004; 27: 701–705.
[2] 
Laberge L., Tremblay R.E., Vitaro F., et al.: Development of parasomnias from childhood to early adolescence. Pediatrics 2000; 106: 67–74.
[2] 
Laberge L., Tremblay R.E., Vitaro F., et al.: Development of parasomnias from childhood to early adolescence. Pediatrics 2000; 106: 67–74.
[3] 
American Academy of Sleep Medicine.: The international classification of sleep disorders, 2nd.: Diagnostic and coding manual. American Academy of Sleep Medicine, Westchester, Ill. 2005.
[3] 
American Academy of Sleep Medicine.: The international classification of sleep disorders, 2nd.: Diagnostic and coding manual. American Academy of Sleep Medicine, Westchester, Ill. 2005.
[4] 
Klackenberg G.: Somnambulism in childhood – prevalence, course and behavioral correlations. A prospective longitudinal study (6–16 years). Acta Paediatr Scand 1982; 71: 495–499.
[4] 
Klackenberg G.: Somnambulism in childhood – prevalence, course and behavioral correlations. A prospective longitudinal study (6–16 years). Acta Paediatr Scand 1982; 71: 495–499.
[5] 
Hublin C., Kaprio J., Partinen M., et al.: Prevalence and genetics of sleepwalking: a population-based twin study. Neurology 1997; 48: 177– 181.
[5] 
Hublin C., Kaprio J., Partinen M., et al.: Prevalence and genetics of sleepwalking: a population-based twin study. Neurology 1997; 48: 177– 181.
[6] 
Ohayon M.M., Guilleminault C., Priest R.G.: Night terrors, sleepwalking, and confusional arousals in the general population: Their frequency and relationship to other sleep and mental disorders. Journal of Clinical Psychiatry 1999; 60: 268–276.
[6] 
Ohayon M.M., Guilleminault C., Priest R.G.: Night terrors, sleepwalking, and confusional arousals in the general population: Their frequency and relationship to other sleep and mental disorders. Journal of Clinical Psychiatry 1999; 60: 268–276.
[7] 
Kales A., Soldatos C.R., Bixler E.O., et al.: Hereditary factors in sleepwalking and night terrors. Br J Psychiatry 1980; 137: 111–118.
[7] 
Kales A., Soldatos C.R., Bixler E.O., et al.: Hereditary factors in sleepwalking and night terrors. Br J Psychiatry 1980; 137: 111–118.
[8] 
Zucconi M., Ferini-Strambi L.: NREM parasomnias: arousal disorders and differentiation from nocturnal frontal lobe epilepsy. Clinical Neurophysiology 2000; 111: 129–135.
[8] 
Zucconi M., Ferini-Strambi L.: NREM parasomnias: arousal disorders and differentiation from nocturnal frontal lobe epilepsy. Clinical Neurophysiology 2000; 111: 129–135.
[9] 
Harris M., Grunstein R.R.: Treatments for somnambulism in adults: assessing the evidence. Sleep Med Rev 2009; 13: 295–297.
[9] 
Harris M., Grunstein R.R.: Treatments for somnambulism in adults: assessing the evidence. Sleep Med Rev 2009; 13: 295–297.
[10] 
Galland B.C., Mitchell E.A.: Helping children sleep. Arch Dis Child 2010; 95: 850–853.
[10] 
Galland B.C., Mitchell E.A.: Helping children sleep. Arch Dis Child 2010; 95: 850–853.
[11] 
Nobili L.: Nocturnal frontal lobe epilepsy and non-rapid eye movement sleep parasomnias: differences and similarities. Sleep Med Rev 2007; 11: 251-254.
[11] 
Nobili L.: Nocturnal frontal lobe epilepsy and non-rapid eye movement sleep parasomnias: differences and similarities. Sleep Med Rev 2007; 11: 251-254.
[12] 
Tinuper P., Provini F., Bisulli F., et al.: Movement disorders in sleep: guidelines for differentiating epileptic from non-epileptic motor phenomena arising from sleep. Sleep Med Rev 2007; 11: 255–267.
[12] 
Tinuper P., Provini F., Bisulli F., et al.: Movement disorders in sleep: guidelines for differentiating epileptic from non-epileptic motor phenomena arising from sleep. Sleep Med Rev 2007; 11: 255–267.
[13] 
Parrino L., Halasz P., Tassinari C.A., et al.: CAP, epilepsy and motor events during sleep: the unifying role of arousal. Sleep Med Rev 2006; 10: 267– 285.
[13] 
Parrino L., Halasz P., Tassinari C.A., et al.: CAP, epilepsy and motor events during sleep: the unifying role of arousal. Sleep Med Rev 2006; 10: 267– 285.
[14] 
Joncas S., Zadra A., Paquet J., et al.: The value of sleep deprivation as a diagnostic tool in adult sleepwalkers. Neurology 2002; 58: 936–940.
[14] 
Joncas S., Zadra A., Paquet J., et al.: The value of sleep deprivation as a diagnostic tool in adult sleepwalkers. Neurology 2002; 58: 936–940.
[15] 
Derry C.P., Duncan J.S., Berkovic S.F.: Paroxysmal motor disorders of sleep: the clinical spectrum and differentiation from epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 1775–1791.
[15] 
Derry C.P., Duncan J.S., Berkovic S.F.: Paroxysmal motor disorders of sleep: the clinical spectrum and differentiation from epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 1775–1791.
[16] 
Provini F., Plazzi G., Tinuper P., et al.: Nocturnal frontal lobe epilepsy. A clinical and polygraphic overview of 100 consecutive cases. Brain 1999; 122: 1017–1031.
[16] 
Provini F., Plazzi G., Tinuper P., et al.: Nocturnal frontal lobe epilepsy. A clinical and polygraphic overview of 100 consecutive cases. Brain 1999; 122: 1017–1031.
[17] 
Cornaggia C.M., Beghi M., Giovannini S., et al.: Partial seizures with affective semiology versus pavor nocturnus. Epileptic Disord 2010; 12: 65–68.
[17] 
Cornaggia C.M., Beghi M., Giovannini S., et al.: Partial seizures with affective semiology versus pavor nocturnus. Epileptic Disord 2010; 12: 65–68.
[18] 
Eriksson S.H.: Epilepsy and sleep. Curr Opin Neurol 2011; 24: 171–176.
[18] 
Eriksson S.H.: Epilepsy and sleep. Curr Opin Neurol 2011; 24: 171–176.
[19] 
Derry C.P.: The sleep manifestations of frontal lobe epilepsy. Curr Neurol Neurosci Rep 2011; 11: 218–226.
[19] 
Derry C.P.: The sleep manifestations of frontal lobe epilepsy. Curr Neurol Neurosci Rep 2011; 11: 218–226.
[20] 
Oldani A., Zucconi M., Asselta R., et al.: Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. A video-polysomnographic and genetic appraisal of 40 patients and delineation of the epileptic syndrome. Brain 1998; 121: 205–223.
[20] 
Oldani A., Zucconi M., Asselta R., et al.: Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. A video-polysomnographic and genetic appraisal of 40 patients and delineation of the epileptic syndrome. Brain 1998; 121: 205–223.
[21] 
Tassinari C.A., Cantalupo G., Hogl B., et al.: Neuroethological approach to frontolimbic epileptic seizures and parasomnias: The same central pattern generators for the same behaviours. Rev Neurol 2009; 165: 762–768.
[21] 
Tassinari C.A., Cantalupo G., Hogl B., et al.: Neuroethological approach to frontolimbic epileptic seizures and parasomnias: The same central pattern generators for the same behaviours. Rev Neurol 2009; 165: 762–768.
[22] 
Sours J.A., Frumkin P., Indermill R.R.: Somnambulism: Its Clinical Significance and Dynamic Meaning in Late Adolescence and Adulthood. Arch Gen Psychiatry 1963; 9: 400–413.
[22] 
Sours J.A., Frumkin P., Indermill R.R.: Somnambulism: Its Clinical Significance and Dynamic Meaning in Late Adolescence and Adulthood. Arch Gen Psychiatry 1963; 9: 400–413.
[23] 
Crespel A., Baldy-Moulinier M., Coubes P.: The relationship between sleep and epilepsy in frontal and temporal lobe epilepsies: practical and physiopathologic considerations. Epilepsia 1998; 39: 150–157.
[23] 
Crespel A., Baldy-Moulinier M., Coubes P.: The relationship between sleep and epilepsy in frontal and temporal lobe epilepsies: practical and physiopathologic considerations. Epilepsia 1998; 39: 150–157.
[24] 
Combi R., Dalpra L., Tenchini M.L., et al.: Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy--a critical overview. J Neurol 2004; 251: 923–934.
[24] 
Combi R., Dalpra L., Tenchini M.L., et al.: Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy--a critical overview. J Neurol 2004; 251: 923–934.
[25] 
Derry C.P., Harvey A.S., Walker M.C., et al.: NREM Arousal Parasomnias and Their Distinction from Nocturnal Frontal Lobe Epilepsy: A Video EEG Analysis. Sleep 2009; 32: 1637–1644.
[25] 
Derry C.P., Harvey A.S., Walker M.C., et al.: NREM Arousal Parasomnias and Their Distinction from Nocturnal Frontal Lobe Epilepsy: A Video EEG Analysis. Sleep 2009; 32: 1637–1644.
[26] 
Kanner A.M.: Ictal panic and interictal panic attacks: diagnostic and therapeutic principles. Neurol Clin 2011; 29: 163–175.
[26] 
Kanner A.M.: Ictal panic and interictal panic attacks: diagnostic and therapeutic principles. Neurol Clin 2011; 29: 163–175.
[27] 
Scheffer I.E., Bhatia K.P., Lopes-Cendes I., et al.: Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. A distinctive clinical disorder. Brain 1995; 118: 61–73.
[27] 
Scheffer I.E., Bhatia K.P., Lopes-Cendes I., et al.: Autosomal dominant nocturnal frontal lobe epilepsy. A distinctive clinical disorder. Brain 1995; 118: 61–73.
[28] 
Ryvlin P., Rheims S., Risse G.: Nocturnal frontal lobe epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 83–86.
[28] 
Ryvlin P., Rheims S., Risse G.: Nocturnal frontal lobe epilepsy. Epilepsia 2006; 47: 83–86.
[29] 
Derry C.P., Davey M., Johns M., et al.: Distinguishing sleep disorders from seizures: diagnosing bumps in the night. Arch Neurol 2006; 63: 705–709.
[29] 
Derry C.P., Davey M., Johns M., et al.: Distinguishing sleep disorders from seizures: diagnosing bumps in the night. Arch Neurol 2006; 63: 705–709.
[30] 
Manni R., Terzaghi M., Repetto A.: The FLEP scale in diagnosing nocturnal frontal lobe epilepsy, NREM and REM parasomnias: Data from a tertiary sleep and epilepsy unit. Epilepsia 2008; 49: 1581–1585.
[30] 
Manni R., Terzaghi M., Repetto A.: The FLEP scale in diagnosing nocturnal frontal lobe epilepsy, NREM and REM parasomnias: Data from a tertiary sleep and epilepsy unit. Epilepsia 2008; 49: 1581–1585.
[31] 
Kotagal S.: Parasomnias of childhood. Curr Opin Pediatr 2008; 20: 659– 665.
[31] 
Kotagal S.: Parasomnias of childhood. Curr Opin Pediatr 2008; 20: 659– 665.
[32] 
Kotagal S.: Parasomnias in childhood. Sleep Med Rev 2009; 13: 157– 168.
[32] 
Kotagal S.: Parasomnias in childhood. Sleep Med Rev 2009; 13: 157– 168.
[33] 
Levin R., Fireman G.: Nightmare prevalence, nightmare distress, and self-reported psychological disturbance. Sleep 2002; 25: 205–212.
[33] 
Levin R., Fireman G.: Nightmare prevalence, nightmare distress, and self-reported psychological disturbance. Sleep 2002; 25: 205–212.
[34] 
Prusinski A.: Parasomnie: obraz kliniczny, diagnostyka i postępowanie. Sen 2001; 1: 33–39.
[34] 
Prusinski A.: Parasomnie: obraz kliniczny, diagnostyka i postępowanie. Sen 2001; 1: 33–39.
[35] 
Stores G.: Practitioner review: assessment and treatment of sleep disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry 1996; 37: 907–925.
[35] 
Stores G.: Practitioner review: assessment and treatment of sleep disorders in children and adolescents. J Child Psychol Psychiatry 1996; 37: 907–925.
[36] 
Schenck C.H., Mahowald M.W.: REM sleep behavior disorder: clinical, developmental, and neuroscience perspectives 16 years after its formal identification in SLEEP. Sleep 2002; 25: 120–138.
[36] 
Schenck C.H., Mahowald M.W.: REM sleep behavior disorder: clinical, developmental, and neuroscience perspectives 16 years after its formal identification in SLEEP. Sleep 2002; 25: 120–138.
[37] 
Fantini M.L., Ferini-Strambi L., Montplaisir J.: Idiopathic REM sleep behavior disorder: toward a better nosologic definition. Neurology 2005; 64: 780–786.
[37] 
Fantini M.L., Ferini-Strambi L., Montplaisir J.: Idiopathic REM sleep behavior disorder: toward a better nosologic definition. Neurology 2005; 64: 780–786.
[38] 
Trotti L.M.: REM sleep behaviour disorder in older individuals: epidemiology, pathophysiology and management. Drugs Aging 2010; 27: 457–470.
[38] 
Trotti L.M.: REM sleep behaviour disorder in older individuals: epidemiology, pathophysiology and management. Drugs Aging 2010; 27: 457–470.
[39] 
Schenck C.H., Bundlie S.R., Ettinger M.G., et al.: Chronic behavioral disorders of human REM sleep: a new category of parasomnia. Sleep 1986; 9: 293–308.
[39] 
Schenck C.H., Bundlie S.R., Ettinger M.G., et al.: Chronic behavioral disorders of human REM sleep: a new category of parasomnia. Sleep 1986; 9: 293–308.
[40] 
Ohayon M.M., Caulet M., Priest R.G.: Violent behavior during sleep. J Clin Psychiatry 1997; 58: 369–376.
[40] 
Ohayon M.M., Caulet M., Priest R.G.: Violent behavior during sleep. J Clin Psychiatry 1997; 58: 369–376.
[41] 
Chiu H.F., Wing Y.K., Lam L.C., et al.: Sleep-related injury in the elderly-an epidemiological study in Hong Kong. Sleep 2000; 23: 513–517.
[41] 
Chiu H.F., Wing Y.K., Lam L.C., et al.: Sleep-related injury in the elderly-an epidemiological study in Hong Kong. Sleep 2000; 23: 513–517.
[42] 
Olson E.J., Boeve B.F., Silber M.H.: Rapid eye movement sleep behaviour disorder: demographic, clinical and laboratory findings in 93 cases. Brain 2000; 123: 331–339.
[42] 
Olson E.J., Boeve B.F., Silber M.H.: Rapid eye movement sleep behaviour disorder: demographic, clinical and laboratory findings in 93 cases. Brain 2000; 123: 331–339.
[43] 
Montagna P.: Sleep-related non epileptic motor disorders. J Neurol 2004; 251: 781–794.
[43] 
Montagna P.: Sleep-related non epileptic motor disorders. J Neurol 2004; 251: 781–794.
[44] 
Beneto A.: Sleep disorders in the elderly. Epidemiology. Rev Neurol 2000; 30: 581–586.
[44] 
Beneto A.: Sleep disorders in the elderly. Epidemiology. Rev Neurol 2000; 30: 581–586.
[45] 
Crowley K.: Sleep and sleep disorders in older adults. Neuropsychol Rev 2011; 21: 41–53.
[45] 
Crowley K.: Sleep and sleep disorders in older adults. Neuropsychol Rev 2011; 21: 41–53.
[46] 
Postuma R.B., Gagnon J.F., Vendette M., et al.: Idiopathic REM sleep behavior disorder in the transition to degenerative disease. Mov Disord 2009; 24: 2225–2232.
[46] 
Postuma R.B., Gagnon J.F., Vendette M., et al.: Idiopathic REM sleep behavior disorder in the transition to degenerative disease. Mov Disord 2009; 24: 2225–2232.
[47] 
Plazzi G.: REM sleep behavior disorders in Parkinson’s disease and other Parkinsonian disorders. Sleep Medicine 2004; 5: 195–199.
[47] 
Plazzi G.: REM sleep behavior disorders in Parkinson’s disease and other Parkinsonian disorders. Sleep Medicine 2004; 5: 195–199.
[48] 
Sheldon S.H., Jacobsen J.: REM-sleep motor disorder in children. J Child Neurol 1998; 13: 257–260.
[48] 
Sheldon S.H., Jacobsen J.: REM-sleep motor disorder in children. J Child Neurol 1998; 13: 257–260.
[49] 
Association A.P.: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) DC: Author, Washington 1994.
[49] 
Association A.P.: Diagnostic and statistical manual of mental disorders (4th ed.) DC: Author, Washington 1994.
[50] 
Craske M.G., Rowe M.K.: Nocturnal panic. Clinical Psychology-Science and Practice 1997; 4: 153–174.
[50] 
Craske M.G., Rowe M.K.: Nocturnal panic. Clinical Psychology-Science and Practice 1997; 4: 153–174.
[51] 
Craske M.G., Tsao J.C.: Assessment and treatment of nocturnal panic attacks. Sleep Med Rev 2005; 9: 173–184.
[51] 
Craske M.G., Tsao J.C.: Assessment and treatment of nocturnal panic attacks. Sleep Med Rev 2005; 9: 173–184.
[52] 
Craske M.G., Barlow D.H.: Nocturnal panic. J Nerv Ment Dis 1989; 177: 160–167.
[52] 
Craske M.G., Barlow D.H.: Nocturnal panic. J Nerv Ment Dis 1989; 177: 160–167.
[53] 
Kryger M.H., Roth T., Dement W.C.: Principles and practice of sleep medicine. Saunders, Philadelphia 1994.
[53] 
Kryger M.H., Roth T., Dement W.C.: Principles and practice of sleep medicine. Saunders, Philadelphia 1994.
[54] 
Landry P., Marchand L., Mainguy N. et al.: Electroencephalography during sleep of patients with nocturnal panic disorder. J Nerv Ment Dis 2002; 190: 559–562.
[54] 
Landry P., Marchand L., Mainguy N. et al.: Electroencephalography during sleep of patients with nocturnal panic disorder. J Nerv Ment Dis 2002; 190: 559–562.
[55] 
Mellman T.A., Uhde T.W.: Electroencephalographic sleep in panic disorder. A focus on sleep-related panic attacks. Arch Gen Psychiatry 1989; 46: 178–184.
[55] 
Mellman T.A., Uhde T.W.: Electroencephalographic sleep in panic disorder. A focus on sleep-related panic attacks. Arch Gen Psychiatry 1989; 46: 178–184.
[56] 
Krystal J.H., Woods S.W., Hill C.L. et al.: Characteristics of panic attack subtypes: assessment of spontaneous panic, situational panic, sleep panic, and limited symptom attacks. Compr Psychiatry 1991; 32: 474–480.
[56] 
Krystal J.H., Woods S.W., Hill C.L. et al.: Characteristics of panic attack subtypes: assessment of spontaneous panic, situational panic, sleep panic, and limited symptom attacks. Compr Psychiatry 1991; 32: 474–480.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Fliciński J
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Cieślik M
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Fliciński J
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Cieślik M
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych