Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Łagodne drgawki u 14-miesięcznego chłopca z zaburzeniami żołądkowojelitowymi. Opis przypadku


Benign convulsions in a 14-month- old boy with mild gastroenteritis. A case report
Klinika Neurologii Dzieci i Młodzieży, Instytut Matki i Dziecka w Warszawie

Neurol Dziec 2011; 20, 40: 87-89
Pełen tekst artykułu PDF Łagodne drgawki u 14-miesięcznego chłopca z zaburzeniami żołądkowojelitowymi.
Opis przypaSTRESZCZENIE
Łagodne drgawki w przebiegu zaburzeń żołądkowo-jelitowych występują u dzieci uprzednio zdrowych, najczęściej pomiędzy 6 miesiącem życia a 3 rokiem życia. Mają charakter bezgorączkowych napadów drgawkowych, bez towarzyszących zaburzeń wodno-elektrolitowych. Przedstawiamy przypadek 23-miesięcznego chłopca z łagodnymi drgawkami powiązanymi z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Pacjent urodził się o czasie, z ciąży o prawidłowym przebiegu. Wywiad rodzinny nie był obciążony występowaniem drgawek gorączkowych ani padaczką. Rozwój psychoruchowy przebiegał prawidłowo. W 14 mż wystąpiły u dziecka w ciągu jednej doby napady uogólnione toniczno-kloniczne przy prawidłowej temperaturze ciała, które powtórzyły się jeszcze dwa razy, pomimo zastosowania diazepamu. W ciągu dwóch poprzednich dni dziecko wymiotowało i oddawało wolne stolce. Przy przyjęciu do Kliniki Neurologicznej IMiD stan ogólny chłopca był dobry, nie stwierdzono odchyleń w badaniu pediatrycznym ani neurologicznym, Prawidłowe były wyniki badań laboratoryjnych. W międzynapadowym badaniu EEG we śnie zarejestrowano dyskretne zmiany zlokalizowane w okolicy ciemieniowej obustronnie. W badaniu MR obraz mózgu był w granicach normy dla wieku. Rozpoznano padaczkę – w diagnostyce różnicowej brano pod uwagę łagodne drgawki niemowlęce. Włączono do leczenia walproiniany. Napady padaczkowe nie powtórzyły się w ciągu kolejnych 8 miesięcy obserwacji. Całokształt obrazu klinicznego skłonił do zmiany rozpoznania padaczki na napady padaczkowe przygodne powiązane z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Zalecono odstawienie leku przeciwpadaczkowego.

Słowa kluczowe: łagodne drgawki w zaburzeniach żołądkowo- -jelitowych, drgawki gorączkowe, drgawki bezgorączkowe, rotawirus, padaczka


ABSTRACT
Benign convulsions with mild gastroenteritis (CwG) occur in previously healthy children mostly aged 6 months to 3 years as afebrile convulsions without dehydration or electrolyte imbalance. Hereby we report a 23-month-old male case of CwG presented with afebrile convulsions in association with signs of gastroenteritis. The patient was born at term after uneventful pregnancy. There were no febrile seizures or epilepsy in his family history. The developmental milestones were normal. At the age of 14 months he developed afebrile tonic-clonic seizure, which recurred twice during one day, despite the treatment with diazepam. Prior to this, for two days he vomited and his stool was loose. On admission he was alert, and had a normal pediatrical and neurological examination and normal serum biochemistry. Sleep interictal EEG showed discrete focal changes in both parietal areas. MRI of brain was normal as well. At first we suspected benign infantile convulsions and valproate was introduced. Convulsions have not recurred for 8 months of follow-up period. However, further observation of the disorder course led us to recognition of CwG in our patient. We advised to withdraw an antiepileptic drug.

Key words: benign convulsions with mild gastroenteritis, febrile seizures, afebrile seizures, rotavirus, epilepsy


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Sugai K.: Current management of febrile seizures in Japan: an overview. Brain& Dev 2010; 32: 64–70.
[1] 
Sugai K.: Current management of febrile seizures in Japan: an overview. Brain& Dev 2010; 32: 64–70.
[2] 
Komori H., Wada M., Eto M., et al.: Benign convulsions with mild gastroenteritis: a report of recent cases detailing clinical varieties. Brain Dev 1995; 17: 334–337.
[2] 
Komori H., Wada M., Eto M., et al.: Benign convulsions with mild gastroenteritis: a report of recent cases detailing clinical varieties. Brain Dev 1995; 17: 334–337.
[3] 
Capovilla G., Vigevano F.: Benign Idiopathic Partial Epilepsies in Infancy. J Child Neurol 2001; 16: 874–881.
[3] 
Capovilla G., Vigevano F.: Benign Idiopathic Partial Epilepsies in Infancy. J Child Neurol 2001; 16: 874–881.
[4] 
Narchi H.: Benign afebrile cluster convulsions with gastroenteritis. An observational study. BMC Pediatrics 2004; 4: 1–4.
[4] 
Narchi H.: Benign afebrile cluster convulsions with gastroenteritis. An observational study. BMC Pediatrics 2004; 4: 1–4.
[5] 
Szczepanik E., Terczyńska I., Kowalewska-Kantecka B.: Łagodne drgawki powiązane z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Neurol Dziec 2011 (w druku).
[5] 
Szczepanik E., Terczyńska I., Kowalewska-Kantecka B.: Łagodne drgawki powiązane z zaburzeniami żołądkowo-jelitowymi. Neurol Dziec 2011 (w druku).
[6] 
Wong V.: Acute gastroenteritis-related encephalopathy. J Child Neurol 2001; 16: 906–910.
[6] 
Wong V.: Acute gastroenteritis-related encephalopathy. J Child Neurol 2001; 16: 906–910.
[7] 
Uemura N., Okumura A., Negoro T. et al.: Clinical features of benign convulsions with mild gastroenteritis. Brain Dev 2002; 24: 745–749.
[7] 
Uemura N., Okumura A., Negoro T. et al.: Clinical features of benign convulsions with mild gastroenteritis. Brain Dev 2002; 24: 745–749.
[8] 
Okumura A., Uemura N., Negoro T. et al.: Efficacy of antiepileptic drugs in patients with benign convulsions with mild gastroenteritis. Brain Dev 2004; 26: 164–167.
[8] 
Okumura A., Uemura N., Negoro T. et al.: Efficacy of antiepileptic drugs in patients with benign convulsions with mild gastroenteritis. Brain Dev 2004; 26: 164–167.
[9] 
Szczepanik E., Pakszys M.: Łagodne częściowe padaczki niemowląt. Neurol. Dziec. 2002; 21: 19–28.
[9] 
Szczepanik E., Pakszys M.: Łagodne częściowe padaczki niemowląt. Neurol. Dziec. 2002; 21: 19–28.
[10] 
Specchio N., Vigevano F.: The spectrum of benign infantile seizures.
[10] 
Specchio N., Vigevano F.: The spectrum of benign infantile seizures.
[11] 
Epilepsy Res 2006; 70: 156–167.
[11] 
Epilepsy Res 2006; 70: 156–167.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Szczepanik E
Artykuły aut.:Terczyńska I
Artykuły aut.:Goszczańska-Ciuchta A

PubMed
Artykuły aut.:Szczepanik E
Artykuły aut.:Terczyńska I
Artykuły aut.:Goszczańska-Ciuchta A


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych