Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Stężenie kwasu mlekowego w surowicy krwi u dzieci po pierwszym epizodzie drgawek


Serum lactate concentrations in children after the first episode of convulsions
Katerda Pediatrii,Klinika i Katedra Endokrynologii i Neurologii Dziecięcej Akademii Medycznej w Lublinie
Oddział Neurologii


Neurol Dziec 2007; 16, 32: 41-44
Pełen tekst artykułu PDF Stężenie kwasu mlekowego w surowicy krwi u dzieci po pierwszym epizodzie drgawekSTRESZCZENIE
Cel: W pracy przedstawiono i omówiono wybrane wyniki badań, których celem była próba oceny stężenia kwasu mlekowego w surowicy krwi jako wskaźnika zaburzeń pośredniej przemiany materii u dzieci po pierwszym w życiu epizodzie drgawek. Materiał: Badania przeprowadzono u 27 dzieci (15 chłopców i 12 dziewcząt) w wieku od 6 lat do 17 lat 6 miesięcy, po napadzie drgawek, oraz w grupie kontrolnej 22 dzieci (11 chłopców i 11 dziewcząt). Metodą enzymatyczną oznaczono stężenie kwasu mlekowego surowicy krwi. Wyniki: W grupie dzieci po napadzie drgawkowym stwierdzono istotnie (p<0,05) wyższe stężenie kwasu mlekowego aniżeli w grupie dzieci zdrowych. Zarówno w grupie badanej, jak i w grupie kontrolnej nie zaobserwowano istotnego wpływu płci i wieku na stężenie kwasu mlekowego. Stwierdzono istotną statystycznie współzależność pomiędzy stężeniem mleczanów a poziomem glikemii (korelacja dodatnia rp=0,549, statystycznie istotna, p<0,05) oraz pomiędzy stężeniem mleczanów a poziomem HCO3 (korelacja dodatnia rp=0,462, statystycznie istotna, p<0,05). Nie stwierdzono korelacji pomiędzy poziomem mleczanów a wskaźnikiem pH. Wnioski: Ocena wartości diagnostycznej laktacydemii po pierwszych epizodach drgawek wymaga poszerzonych badań.

Słowa kluczowe: Mleczany, przemiana pośrednia, drgawki


ABSTRACT
Aim: The paper presented and discussed selected results of research which aimed at serum lactate concentration as an index of glucose intermediate metabolism in children after the first episode of convulsions. Material: In 27 children after the first episode of convulsions (15 boys and 12 girls, 6-17.5 year old), and 22 healthy controls (11 boys and 11 girls), serum lactate concentration was determined (by enzymatic method). Results: In the group of examined children the higher (compared with controls) values for lactate concentration (p<0.05) were observed. Neither in examined nor in controls, sex and age influenced serum lactate concentration. The tendency (p <0.05) to positive correlation between lactate concentrations and glycaemia (rp=0.549) and HCO3 (rp=0.462) were observed. Conclusion: The diagnostic significance of lactate concentration in children after the first episode of convulsions needs to be carried out.

Key words: Lactate-blood, glucose intermediate metabolism, convulsions


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Jasiński M
Artykuły aut.:Zienkiewicz E
Artykuły aut.:Koncewicz R

PubMed
Artykuły aut.:Jasiński M
Artykuły aut.:Zienkiewicz E
Artykuły aut.:Koncewicz R


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych