Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Sleep disorders and sleep habits in children and adolescents with headache


Zaburzenia snu i nawyki związane ze snem u dzieci i młodzieży z bólami głowy
Chair and Department of Developmental Neurology,
Poznan University of Medical Sciences, Poland


Neurol Dziec 2007; 16, 32: 27-34
Pełen tekst artykułu PDF Sleep disorders and sleep habits in children and adolescents with headacheABSTRACT
Purpose: The purpose of the study was to investigate the sleep habits and sleep disorders in children and adolescents with headache. Methods: Three hundred children and adolescents with headache and 284 children without headache were investigated using a questionnaires developed by the authors. Results: In Our study we observed difference is all the more important as some phenomena like bed co-sleeping (27.7%) and watching TV (20.3%) during falling asleep and sleep disorders awakenings from night sleep (43.7%), sleep talking (48.3%), snoring (27.3%), bruxizm (23.3%), nightmares (16.7%), sleep terror (9.0%) are observed statistically more frequently in children with headache. Conclusions: Sleep habits described by parents in the children with headache are significantly different than those in healthy. Sleep disorders are very common in the group of children with headache. There is a need of additional research to find correlation between the different types, frequency of headache and sleep habits and disorders.

Key words: sleep, sleep habits, sleep disorders, headache, migraine, children, adolescents


STRESZCZENIE
Cel: Celem badania było określenie nawyków związanych ze snem i zaburzeń snu występujących u dzieci i młodzieży z bólami głowy. Materiał i metody: Badaniu kwestionariuszowemu zostało poddana grupa 300 dzieci i młodzieży z bólami głowy oraz 284 dzieci bez bólów głowy. Wyniki: W badaniu obserwowano znamienne statystycznie różnice pomiędzy grupą badaną i kontrolną w odniesieniu do wielu parametrów. Najważniejsze wśród nawyków związanych ze snem to: spanie we wspólnym łóżku (27,7%), oglądanie TV podczas zasypiania (20,3%). Zaburzenia snu takie jak wybudzenia ze snu nocnego (43,7%), mówienie przez sen (48,3%), chrapanie (27,3%), bruksizm (23,3%), koszmary senne (16,7%) oraz lęki nocne (9,0%), obserwowano istotnie statystycznie częściej w grupie dzieci z bólami głowy. Wnioski: Opisywane przez rodziców nawyki związane ze snem, w grupie dzieci z bólami głowy, różnią się w sposób istotny statystycznie od opisywanych u dzieci bez bólów głowy. Zaburzenia snu są bardzo częste w grupie dzieci z bólami głowy. Konieczne są dalsze badania, mające na celu znalezienie korelacji pomiędzy typami bólów głowy i ich częstotliwością a nawykami związanymi ze snem i zaburzeniami snu.

Słowa kluczowe: sen, zaburzenia snu, nawyki związane ze snem, bóle głowy, migrena, dzieci, młodzież


Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Młodzikowska-Albrecht J
Artykuły aut.:Steinborn B

PubMed
Artykuły aut.:Żarowski M
Artykuły aut.:Młodzikowska-Albrecht J
Artykuły aut.:Steinborn B


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych