Vol. 30-31/2021-2022 Nr 60
okładka czasopisma Child Neurology
powiększenie okładki
Informacje o Pismie

NEUROLOGIA DZIECIĘCA

Pismo Polskiego Towarzystwa Neurologów Dziecięcych

PL ISSN 1230-3690
e-ISSN 2451-1897
DOI 10.20966
Półrocznik


Powrót

Ostre wodogłowie w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii Listeria monocytogenes


Acute Hydrocephalus in Listeria Monocytogenes Meningitis
1Klinika Pediatrii i Neurologii Wieku Rozwojowego
2Oddział Neurochirurgii Dziecięcej Katedry Chirurgii Dziecięcej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
3Krajowy Ośrodek Referencyjny d/s Diagnostyki Bakteryjnych Zakażeń Ośrodkowego Układu Nerwowego (KOROUN), Narodowy Instytut Leków

Neurol Dziec 2010; 19, 38: 89-94
Pełen tekst artykułu PDF Ostre wodogłowie w przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii <i>Listeria monocySTRESZCZENIE
Listeria monocytogenes, wewnątrzkomórkowa Gram-dodatnia bakteria z rodziny Corynobacteriaceae, jest czynnikiem patogenetycznym listeriozy. W większości przypadków schorzenie ma charakter samoograniczający się. Wyjątek stanowią noworodki i osoby o obniżonej odporności, u których przebieg zakażenia jest znacznie cięższy, mający najczęściej postać posocznicy z zapaleniem opon mózgowo-rdzeniowych, u 20% – 70% chorych prowadzi do zgonu. Postać inwazyjna listeriozy u dzieci poza okresem noworodkowym i bez zaburzeń immunologicznych jest niezwykle rzadka, opisano zaledwie kilkanaście takich przypadków. W przebiegu zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych o etiologii L. monocytogenes wodogłowie występuje u ok. 3% chorych. Autorzy przedstawiają przypadek listeriozowego zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych u 13-miesięcznej, dotychczas zdrowej dziewczynki, powikłanego wystąpieniem wodogłowia.

Słowa kluczowe: wodogłowie, zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, listerioza.


ABSTRACT
Listeria monocytogenes, a Gram-positive, intracellular bacterium of the Corynebacteriaceae family, causes listeriosis. In most cases it is a mild, self-limiting disease with the exception of neonates and immunocompromised patients. The course of infection is much heavier and in these cases septicemia with meningitis are very common leading in 20% to 70% of patients to death. The invasive form of Listeria monocytogenes in children beyond the neonatal period and without immunological disorders is extremely rare, only few cases have been described so far. In 3% of cases of meningitis due to Listeria monocytogens hydrocephalus occurs. The authors present a case of Listeria meningitis in a 13 months, healthy girl, complicated by the occurrence of hydrocephalus.

Key words: hydrocephalus, meningitis, listeriosis.


PIŚMIENNICTWO
[1] 
Bortolussi R.: Listeriosis: a primer. CMAJ 2008; 7; 179(8): 795-797.
[2] 
Bennett L.: Listeria monocytogenes. [in] Bennett’s Principles and Practice of Infectious Diseases. 4th edition. Edited by Mandell D. Philadelphia, PA, Churchill Livingstone 2000; 2110-2112
[3] 
Drevets D.A., Leenen P.J., Greenfield R.A.: Invasion of the central nervous system by intracellular bacteria. Clin Microbiol Rev 2004; 17(2): 323-347.
[4] 
Clauss H.E., Lorber B.: Central Nervous System Infection with Listeria monocytogenes. Curr Infect Dis Rep 2008; 10(4): 300-306.
[5] 
Dilber E., Aksoy A., Cakir M. et al.: Listeria monocytogenes meningitis in two immunocompetent children. Ann Trop Paediatr 2009; 29(3): 225- 229.
[6] 
Reynaud L., Graf M., Gentile I. et al.: A rare case of brainstem encephalitis by Listeria monocytogenes with isolated mesencephalic localization. Case report and review. Diagn Microbiol Infect Dis 2007; 58(1): 121-123.
[7] 
Kayaaslan B.U., Akinci E., Bilen S. et al.: Listerial rhombencephalitis in an immunocompetent young adult. Int J Infect Dis 2009; 13(2): e65-67.
[8] 
Yang C.C., Yeh C.H., Tsai T.C. et al.: Acute symptomatic hydrocephalus in Listeria monocytogenes meningitis. J Microbiol Immunol Infect 2006; 39(3): 255-258.
[9] 
Ito H., Kobayashi S., Iino M. et al.: Listeria monocytogenes meningoencephalitis presenting with hydrocephalus and ventriculitis. Intern Med 2008; 47(4): 323-324.
[10] 
Platnaris A., Hatzimichael A., Ktenidou-Kartali S. et al.: A case of Listeria meningoencephalitis complicated by hydrocephalus in an immunocompetent infant. Eur J Pediatr 2009; 168(3): 343-346.
[11] 
Hahn Y.S., McLone D.G.: Risk factors in the outcome of children with minor head injury. Pediatr Neurosurg 1993, 19: 135.
[12] 
Kim K.S.: Acute bacterial meningitis in infants and children. Lancet Infect Dis 2010; 10(1): 32-42
[13] 
Ramaswamy V., Cresence V.M., Rejitha J.S. et al.: Listeria – review of epidemiology and pathogenesis. J Microbiol Immunol Infect. 2007; 40(1): 4-13.
[14] 
Oevermann A., Zurbriggen A., Vandevelde M.: Rhombencephalitis Caused by Listeria monocytogenes in Humans and Ruminants: A Zoonosis on the Rise? Interdiscip Perspect Infect Dis 2010; 2010: 632513.
[15] 
Posfay-Barbe K.M., Wald E.R.: Listeriosis. Semin Fetal Neonatal Med 2009; 14(4): 228-233.
[16] 
Antal E.A., Lřberg E.M., Dietrichs E. et al.: Neuropathological findings in 9 cases of Listeria monocytogenes brain stem encephalitis. Brain Pathol 2005; 15(3): 187-191.
[17] 
Lynch M., Painter J., Woodruff R. et al.: Surveillance for foodbornedisease outbreaks United States, 1998–2002. MMWR Surveill Summ 2006; 55(SS10): 1-34.
[18] 
Koch J., Stark K.: Significant increase of listeriosis in Germany – epidemiological patterns 2001–2005. Euro Surveill 2006; 11: 85-88.
[19] 
Doorduyn Y., de Jager C.M., van der Zwaluw W.K. et al.: Invasive Listeria monocytogenes infections in the Netherlands, 1995–2003. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2006; 25: 433-42.
Powrót
 

Najczęsciej pobierane
Semiologiczna i psychiatryczna charakterystyka dzieci z psychogennymi napadami rzekomopadaczkowymi
Neurol Dziec 2018; 27, 55: 11-14
Autyzm dziecięcy – współczesne spojrzenie
Neurol Dziec 2010; 19, 38: 75-78
Obraz bólów głowy w literaturze pięknej i poezji na podstawie wybranych utworów
Neurol Dziec 2016; 25, 50: 9-17

Narzędzia artykułu
Manager cytowań
Format:

Scholar Google
Artykuły aut.:Jamroz E
Artykuły aut.:Głuszkiewicz E
Artykuły aut.:Luszawski J
Artykuły aut.:Skoczyńska A
Artykuły aut.:Mandera M

PubMed
Artykuły aut.:Jamroz E
Artykuły aut.:Głuszkiewicz E
Artykuły aut.:Luszawski J
Artykuły aut.:Skoczyńska A
Artykuły aut.:Mandera M


Copyright © 2017 by Polskie Towarzystwo Neurologów Dziecięcych